Kita Berdua Adalah Gambar KAJIAN PUISI MODEN : KITA BERDUA ADALAH GAMBAR
(Suhaimi Hj Muhammad)

MAKSUD SAJAK

Rangkap 1
Penyajak menyatakan cara hidup rakyat menjadi tonggak pada keamanan sesebuah Negara. Semangat perpaduan pelbagai kaum menjadi kukuh dan diikuti oleh kesetiaan kepada pemerintah.

Rangkap 2
Penyajak menasihati kita supaya tidak sombong kerana apa yang ada bukan milik kita sepenuhnya. Sebagai rakyat kita bebas melakukan kegitan harian, tetapi jangan sampai melanggar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rangkap 3
Penyajak menjelaskan apabila pemimipin tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik kerana sesuatu sebab maka negara kita akan hancur

Rangkap 4
Penyajak menyatakan kuasa yang ita ada tidak akan kekal selama-lamanya.Kuasa itu boleh hilang pada bila-bila masa kerana Tuhan lebih berkuasa

MAKSUD KESELURUHAN

Rakyat yang hidup bersatu padu akan menjamin keharmonian sesebuah Negara. Keadaan ini ditambah lagi apabila Mereka setia kepada pemerintah.Rakyat dalam sesebuah Negara bebas melakukan sebarang aktiviti selagi tidak melanggar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan.Pemimpin yang tidak dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik akan menyebabkan sesebuah Negara itu hancur.Kuasa kita sebenarnya tidak akan kekal selama-lamanya.

TEMA

Kekuasaan pemimpin yang bersifat sementara.Kuasa dan kedudukan hanya bersifat sementara kerana ia boleh bertukar ganti.
Contohnya : Sebentar lagi kita akan diturunkan

PERSOALAN

Persoalan hubungan antara pemimpin dengan rakyat
Contohnya betapa bangganya dia mempamerkan kewibawaan dan kesetiaan kita

Persoalan taat dan setia rakyat terhadap pemerintah Contohnya kesetiaan kita

Persoalan cara pemerintahan pemimpin
Contohnya betapa bangganya dia mempamerkan kewibawaan\

Persoalan Kekuasaan Tuhan
Contohnya maka bila-bila saja jasad kita akan lebur

GAYA BAHASA/KEINDAHAN BAHASA

Diksi yang tepat contohnya mewarnai perayaan

Asonansi
Contohnya jangan melampaui jejaknya(pengulangan vokal a )

Alitersi Contohnya jangan berbangga kerana berbangga bukan hak kita (pengulangan konsonan g)

Sinkof Contohnya kau

Kata ganda Contohnya bayang-bayang, bila-bila

AnaforaContohnya
Contoh : Kita berdua……
Kita hanya……

Repitisi baris
Contohnya sebentar lagi kita akan diturunkan

Repitisi kata Contohnya berbangga
Responsif Contohnya melampaui

UNSUR BUNYI

Asonansi
jangan melampaui jejaknya(pengulangan vokal a )

Aliterasi
jangan berbangga kerana berbangga bukan hak kita (pengulangan konsonan g)

Rima bebas
Contohnya rangkap 1 – aaabab, rangkap 2 – abccca

Anafora
Kita berdua……
Kita hanya……


Imbuhan
Contohnya mewarnai

NADA

Sinis
Penyajak menyindir golongan pemimpin yang tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik.Contoh : Jangan berbangga,kerana berbangga bukan
Hak kita, kita hanya bercerita sebentar

SIKAP PENYAJAK

Tegas
Contohnya sebentar lagi kita akan diturunkan

Insaf Contohnya maka bila-bila saja jasad kita akan lebur

NILAI

Bersatu padu
Contohnya mewarnai perayaan dan budaya suatu bangsa

Kesetiaan
Contohnya kesetiaan kita

Bertanggungjawab
Contohnya betapa bangganya dia mempamerkan kewibawaan

MESEJ/PENGAJARAN

Kita seharusnya hidup bersatu padu
mewarnai perayaan dan budaya suatu bangsa

Kita hendaklah setia kepada pemerintah
kesetiaan kita

Kita perlu memilih pemerintah yang bertanggungjawab
Contoh : jangan melampaui jejaknya
              sebentar lagi kita akan diturunkan

BENTUK

Bilangan baris dalam rangkap sama Contohnya 6 baris serangkap
Jumlah perkataan dalam baris tidak sama
Contohnya 2 hingga 8 perkataan sebaris

Jumlah suku kata dalam baris tidak sama
Contohnya 4 hingga 21 suku kata

Rima akhir dalam baris tidak sama
Contohnya rangkap 1 – aaabab, rangkap 2 – abccca

Kesimpulannya, bentuk sajak ini ialah bebas.

Teks : Anak Global

Comments