amana rasul
AMANAR-RASUL
(QS Al-Baqarah 2:285-286)

Bismillahirrahmanirrahim
Amanar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal-muminun
Kullun amana billahi wa mala ikatihi wa kutubihi wa rusulih
La nufarriqu bayna ahadin min rusulih
Wa qalu sami’na wa a-ta’na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir
La yukallifullahu nafsan illa wus’aha
Laha ma kasabat wa alayha maktasabat
Rabbana la tu akhidhna in nasina au akhta’na
Rabbana wa la tahmil alayna isran kama
Hamaltahu alalladhina min qablina
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lanabih
Wa’fu anna, waghfir lana, warhamna
Anta maulana fansurna alal-qaumil-kafirin

Ertinya : Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman pada Allah, para malaikat, kitab-kitab-Nya, dan para Rasul-Nya, seraya berkata,” Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang (dengan yang lain) daripada Rasul-Rasul-Nya.”

Dan mereka berkata, ”kami dengar dan kami taat. Ampuni kami wahai Tuhan kami dan kepada Engkaulah kami kembali.” Allah tiada membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupan. Baginya (pahala) apa yang dia kerjakan.

(Mereka berdoa) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau seksa kami jika kami lupa atau bersalah.Wahai Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan pada kami beban berat, sebagaimana Engkau pikulkan pada orang-orang sebelum kami.

Jangan Engkau pikulkan kami beban yang kami tak sanggup memikulnya. Maafkan kami, ampuni kami, rahmatilah kami, Engkaulah Pelindung kami, maka tolonglah kami dari kaum kafir.” – Surah AL-BAQARAH: 285-286)


Comments