Kembali Gawai Rindu TerleraiPUISI MODEN : KEMBALI GAWAI RINDU TERLERAI
(ABIZAI)

MAKSUD RANGKAP

RANGKAP 1
Dalam bulan jun pesta gawai akan disambut oleh suku kaum Dayak di Sarawak. Mereka akan bertemu dan berkumpul di kawasan rumah panjang yang dihias indah dan suasananya sungguh meriah.

RANGKAP 2
Semua ahli keluarga akan berkumpul, begitu juga sahabat handai akan bertemu semula dan keadaan ini akan dapat mengeratkan semula hubungan yang sedia terjalin. Mereka akan berpesta sambil menceritakan semula segala kenangan hidup bersama.Kenangan manis akan dikongsi bersama menghiasi suasana perayaan.

RANGKAP 3
Upacara perayaan akan dimulakan dengan majlis Miring iaitu upacara memuja semangat. Pentas akan dihias indah bagi mereka memohon restu daripada tuhan. Tetamu dijemput ke pentas sambil diiringi muzik sape , tarian ngajat ditarikan dan diselang seli dengan suara nyanyian. Ini merupakan kebudayaan warisan golongan Dayak yang terus berkembang dan tidak pernah pupus ditelan zaman.

RANGKAP 4
Pada waktu malam akan diadakan pertandingan ratu cantik dan pemuda kacak untuk merebut mahkota. Pertandingan ini bertujuan untuk memilih putera dan puteri gawai. Pemenang bagi pertandingan ini akan merasa megah apabila diisytiharkan di atas pentas.

RANGKAP 5
Pada penghujung pesta gawai yang diadakan pada setiap bulan Jun masyarakat Dayak mengharapkan pesta ini akan diadakan lagi supaya suasana di rumah panjang akan tetap meriah.

MAKSUD KESELURUHAN
Penyajak menggambarkann suasana sambutan pesta gawai yang disambut oleh orang-orang dayak, yang diadakan di kawasan rumah panjang. Sempena pesta ini kaum keluarga dan sahabat handai, jauh dan dekan akan bertemu dalam suasana gembira. Sempena pesta ini pelbagai persembahan kebudayaan akan diadakan. Mereka juga akan berdoa supaya mereka senantiasa berada dalam keadaan sejahtera.

TEMA
Upacara tradisi dapat mengeratkan hubungan silaturahim.Contohnya Pesta Gawai dapat melahirkan keeratan dan kemesraan dalam kalangan penghuni rumah panjang. Contohnya:
Rindu keluarga terpenuh udah
Kasih sahabat berurat kejap’

PERSOALAN
Hubungan kekeluargaan dan persahabatan
Contoh : ‘Rindu keluarga terpenuh udah
Kasih sahabat berurat kejap’

Pengekalan tradisi dan budaya
Contoh : ‘kembali Gawai rindu terlerai
Rumah panjang bersolek meriah’

Kepercayaan masyarakat
Contoh : ‘Miring bermula memuja semangat
Mohon petara melimpahkan restu’

Kerjasama dalam masyarakat
Contoh : ‘kasih sahabat berurat kejap
semula bercantum jarak terbelah

BENTUK

Jumlah rangkap
Terdiri dari 5 rangkap kesemuanya

Bilangan baris
Bilangan baris serangkap adalah tidak sama iaitu:
Rangkap pertama dan ke lima : 4 baris
Rangkap kedua : 6 baris
Rangkap ke tiga : 9 baris
Rangkap ke empat : 5 baris

Jumlah perkataan
Jumlah perkataan sebaris adalah tidak sama iaitu antara 4-5 patah perkataan.
Contoh : ‘Titik pertama Jun bertuah’ – 4 perkataan
Di hujung langkah pesta menuai - 5 perkataan

Jumlah sukukata
Jumlah sukukata sebaris adalah tidak sama iaitu antara 9-13 sukukata.
Contoh : ‘Ti/tik per/ta/ma Jun ber/tu/ah’ – 9 sukukata
‘Ter/ben/tang ce/ri/a di ma/kam sa/yem/ba/ra’ – 13 sukukata

Rima akhir
Rima akhir sajak adalah tiak sama atau bebas.
Contoh : Rangkap 1 – a/b/c/d
Rangkap 2 – a/b/c/d/e/f
Rangkap 3 – a/b/c/d/e/f/g/h/i
Rangkap 4 – a/b/c/a/d
Rangkap 5 – a/b/c/d

Kesimpulan
Sajak ini berbentuk bebas.

KEINDAHAN SAJAK / GAYA BAHASA


Diksi / pemilhan kataDiksi adalah indah / tepat / sesuai
Contoh : ‘Terbentang ceria di malam sayembara

Asonansi
Pengulangan bunyi vokal ‘i’
Contoh : ‘di lantai ruai ranyai’

Aliterasi
Pengulangan bunyi konsonan ‘p’
Contoh : ‘’putera tampan dan puteri rupawan’

Personifikasi
Contoh : ‘sape dipetik tabuh bersorak’

Inversi
contoh : ‘rindu keluarga terpenuh sudah’

Pengulangan rangkap
Contoh : Rangkap pertama diulang semula di rangkap ke lima

NADA SAJAK

Sajak bernada Romantis.
Contoh : ‘Rindu keluarga terpenuh sudah’
Kasih sahabat berurat kejap’

PERASAAN DAN SIKAP PENYAJAK

Perasaan gembira
Contoh : ‘Terbentang ceria di malam sayembara’

Perasaan rindu
Contoh : ‘rindu keluarga terpenuh sudah’

Perasaan sayang
Contoh : ‘kasih sahabat berurat kejap’

Sikap menghargai warisan / tradisi
Contoh : ‘warisan Dayak mekar berbunga’

Sikap bekerjasama
Contoh : ‘randau beramai mengait kenangan’

NILAI MURNI

Nilai bekerjasama
Contoh : ‘randau beramai mengait kenangan
Cerah rumah menguasai cuaca’

Nilai bertolak ansur
Contoh : ‘semula bercantum jarak terbelah’

Nilai menghargai warisan
Contoh : ‘warisan Dayak mekar berbunga’

Nilai Kasih sayang
Contoh :’kasih sahabat berurat kejap’PENGAJARAN

Kita mestilah menghargai warisan atau tradisi budaya kita
Contoh : ‘warisan Dayak mekar berbunga
Kita mestilah bekerjasama dalam menjayakan sesuatu majlis
Contoh : ‘Randau beramai mengait kenangan
Kita mestilah sentiasa memupuk kasih sayang sesama keluarga dan sahabat Contoh : ‘kasih sahabat berurat kejap’

Teks : Anak Global

Comments