16 Apr 2015

Tawaran Tingkatan Enam 2015/2016SEMAKAN TAWARAN KE TINGKATAN 6 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SESI 2015/2016


Sukacita dimaklumkan bahawa Tawaran Ke Tingkatan 6 Kementerian Pendidikan Malaysia Sesi 2015/2016 boleh disemak
 mulai 15 April 2015 jam 12 .01 malam sehingga 4 Jun 2015 jam 11.59 malam.
Semakan boleh dibuat di laman berikut

SYARAT KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM TAHUN 2015

SYARAT AM KECUALI MURID BEKEPERLUAN KHAS (MBK)

1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu.
2. Berumur di antara 17 hingga 20 tahun pada 1 Januari tahun 2015.

SYARAT KHAS

1. JURUSAN SAINS
Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

Matematik / Matematik Tambahan Fizik
Kimia Biologi
Lukisan Kejuruteraan/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/ Reka Cipta/ Teknologi Kejuruteraan/ Information And Communication Technology/ Pengajian Agroteknologi
Pengurusan Makanan/ Pengajian Pakaian

2. JURUSAN KEMANUSIAAN

i. Sekolah Menengah Harian/ Sekolah Menengah Teknik
Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 12 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Kesusasteraan Melayu/ Literature in English Sejarah
Geografi/ Pendidikan Seni Visual
Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Matematik/ Matematik Tambahan Prinsip Perakaunan
Sains / Sains Tambahan/ Applied Science
Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah / Pendidikan Syaria’ah Islamiah
Bahasa Arab/ Bahasa Iban/ Bahasa Kadazandusun/ English For Science And Technology

Sains Pertanian/ Pengajian Keusahawanan/ Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi Rumah Tangga/ Pengetahuan Sains Sukan

ii. Sekolah Menengah Agama

a) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)

Mendapat sekurang-kurangnya Gred D bagi mata pelajaran Bahasa Arab
dan
Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Kesusasteraan Melayu / Literature in English Sejarah
Geografi / Pendidikan Seni Visual/ Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Matematik/ Matematik Tambahan Prinsip Perakaunan
Salah satu mata pelajaran Teknik / Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah Pendidikan Syaria’ah Islamiah
Bahasa Arab
Sains Pertanian/ Pengajian Keusahawanan/ Perdagangan / Ekonomi Asas/ Ekonomi Rumah Tangga/ Pengetahuan Sains Sukan

b) Di Sekolah Berasrama Penuh (Agama) Di Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Labu

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab
dan
Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Kesusasteraan Melayu/ Literature in English/ Sejarah

Geografi / Pendidikan Seni Visual/ Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Matematik/ Matematik Tambahan Prinsip Perakaunan
Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
Tasawwur Islam/ Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah Pendidikan Syaria’ah Islamiah
Bahasa Arab
Sains Pertanian/ Pengajian Keusahawanan/ Perdagangan / Ekonomi Asas/ Ekonomi Rumah Tangga/ Pengetahuan Sains Sukan

iii. Sekolah Menengah Pendidikan Khas (SMPK) atau Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)

Berumur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari tahun 2015.

Wajib lulus Bahasa Melayu dan lulus TIGA mata pelajaran dengan jumlah mata gred tidak melebihi 28 unit bagi 4 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Kesusasteraan Melayu/ Literature in English/ Kesusasteraan Cina/ Kesusasteraan Tamil
Sejarah
Geografi / Pendidikan Seni Visual/ Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari/ Bible Knowledge Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
Mathematics/ Additional Mathematics Prinsip Perakaunan
Science/ Additional Science
Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Tasawwur Islam/ Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah/ Pendidikan Syaria’ah Islamiah
Bahasa Arab/ Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Iban/ Bahasa Kadazandusun
Sains Pertanian/ Pengajian Keusahawanan/ Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi Rumah Tangga/ Pengetahuan Sains Sukan

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena