21 May 2015

Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-15 (PPA-15)


PERSIDANGAN PENTERJEMAHAN ANTARABANGSA ke-15 (PPA-15)
Sinergi Komuniti Terjemahan : Akademia, Industri dan Amalan Profesional

TARIKH
25 – 27 Ogos 2015 (Selasa – Khamis)

LOKASI
Hotel Premiera Kuala Lumpur

PENGANJUR
• Persatuan Penterjemah Malaysia
Dengan kerjasama :
• Dewan Bahasa dan Pustaka
• Institut Terjemahan & Buku Malaysia
• Perbadanan Kota Buku

LATAR BELAKANG PERSIDANGAN

Persidangan Penterjemahan Antarabangsa (PPA) adalah mercu tanda yang dikenali oleh semua pihak yang terlibat dalam bidang terjemahan, bukan sahaja di Malaysia malahan di peringkat antarabangsa. Persidangan dwitahunan ini mempunyai kebitaraannya yang tersendiri; iaitu ia adalah satu-satunya persidangan terjemahan yang dianjurkan di Malaysia untuk semua pihak yang terlibat dalam bidang dan industri terjemahan mencakupi para akademik dan pelajar, penyelidik dan pengkaji, pengamal dan penggiat serta penyumbang dalam bidang dan industri terjemahan seperti penerbit. PPA juga secara uniknya dianjurkan secara bersama oleh beberapa pihak yang mempunyai kekuatan dan kepentingan masing-masing bagi menyumbang kepada persidangan penterjemahan ini.

Berdasarkan susur galur latar belakangnya, PPA diterajui oleh penganjur bersama iaitu Persatuan Penterjemah Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Institut Terjemahan & Buku Malaysia dan sebuah universiti tempatan sebagai tuan rumah. PPA telah mencapai kejayaan tersendiri dengan penganjuran 14 buah persidangan semenjak 1984. Persidangan akhir iaitu PPA-14, juga diadakan pada 2013 di Pulau Pinang bersama-sama dengan Forum Penterjemah Asia ke-7 (FIT 7th Asian Translator’s Forum). PPA-15 pada kali ini turut disertai oleh Perbadanan Kota Buku sebagai penganjur bersama. Perbadanan Kota Buku mempunyai banyak kepentingan daripada segi perniagaan kandungan buku, sekali gus perniagaan kandungan ini melibatkan aktiviti menterjemah dengan lebih langsung.

OBJEKTIF PERSIDANGAN


• Mewujudkan arena sejagat untuk wacana intelektual dan profesional mengenai teori terkini, pendekatan isu, perspektif, amalan, penyelidikan dan akreditasi dalam bidang penterjemahan dan interpretasi;
• Menggalakkan pertukaran gagasan, pendapat dan pengalaman dalam bidang penterjemahan dan interpretasi, demi mencapai kecemerlangan akademik dan peri relevannya dalam industri;
• Membuka peluang kepada penemuan baharu dan pendekatan alternatif dalam teori dan aplikasinya dalam bidang penterjemahan dan interpretasi;
• Memperkukuhkan kerjasama antara pihak akademik dan industri dalam bidang penterjemahan dan interpretasi.

PESERTA PERSIDANGAN


• Mensasarkan seramai 300 peserta, bayaran penyertaan bagi persidangan ini adalah seperti berikut:Pembentang kertas kerja/peserta antarabangsa USD$550.00Pembentang kertas kerja/peserta antarabangsa (Pendaftaran awal - bayaran sebelum 1 Julai 2015) USD$470.00Pembentang kertas kerja/ peserta ASEAN RM800.00Pembentang kertas kerja / peserta MalaysiaRM800.00Ahli/warga kerja PPM, DBP, ITBM, PKB dan KPM RM700.00Pelajar universiti di Malaysia (dengan kad pelajar) RM700.00.
Nota: Bayaran termasuk buku prosiding, makan tengah hari dan minum pagi/petang


• Kumpulan peserta terdiri daripada para akademik, penyelidik dan pengkaji bidang, pengamal dan penggiat industri, syarikat/organisasi penerbitan serta pelajar universiti awam dan swasta
• Pihak penganjur menyasarkan kumpulan peserta berusia antara 18 tahun dan ke atas sebagai kelompok peserta persidangan ini, khususnya mereka yang bergiat dalam industri penterjemahan dan kejurubahasaan di Malaysia.

Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut sila layari http://www.ict-ppa.my atau menghubungi Sekretariat Persidangan melalui Persatuan Penterjemah Malaysia di talian 03-9226 2506 / 03-2142 4381 (faksimile) atau e-mel di terjemah1@gmail.com


itbm

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena