14 Apr 2015

Seorang Tua Di Kaki Tamadun

SEORANG TUA DI KAKI TAMADUN

seorang tua di kaki tamadun

Tema
Sajak ini mengemukakan tema pembangunan yang melenyapkan tradisi. Perubahan dialami oleh masyarakat di mana kemajuan dan pembaharuan semakin diraih. Kesannya adalah terkoyaknya tradisi dan kehilangan budaya dan adat yang menjadi warisan bangsa. Penghakisan berlaku disebabkan oleh ketamakan dan pengaruh kebendaan yang mempengaruhi nilai hidup.
Ia dijelaskan melalui :

Inilah sawah tradisi
yang semakin dibiaki
onak dan lalang dari belukar seberang
padi kuning yang sedang masak
bersarang tikus oportunis
yang kian tamak

Persoalan
Persoalan pengaruh luar yang mempengaruhi pemikiran dan budaya masyarakat.
Kemajuan membawa pengaruh asing yang memberi kesan terhadap pemikiran dan budaya masyarakat.

Menurut penyair :
Berkali-kali resahnya disengat matahari
yang semakin lebar
di langit peradaban yang tak berpagar

Persoalan kegigihan untuk membangunkan tanahair
Penyair mengemukakan persoalan berkaitan dengan kegigihan masyarakat untuk membangunkan tanahair. Mereka tidak jemu berbakti demi kemajuan negara :

tetap dia turun meredah bendang
sebagai badang nusa
yang tak pernah lekang

Persoalan sikap oportunis manusia yang merosakkan tradisi.
Di dalam masyarakat lahirnya manusia yang bersikap oportunis yang hanya mementingkan keuntungan diri tanpa menghiraukan kesan tindakannya terhadap budaya dan nilai masyarakat :
onak dan lalang dari belukar seberang
padi kuning yang sedang masak
bersarang tikus oportunis
yang kian tamak

seorang tua di kaki tamadun

Persoalan mengingati pesan orang tua atau jasa mereka yang membangunkan tanahair.
Meskipun kemajuan telah dicapai tetapi segala pesanan golongan tua tidak harus diabaikan. Malah jasa mereka perlu dikenang kerana pengorbanan mereka terhadap negara pada masa lalu. Jelas penyair :

Dia petani tua yang berkali-kali
menghafal pesan wasiat betapa
selut sejarah
yang berkematu di tumit usia
adalah sengsara yang membesarkannya
dengan manis dan manusia

Persoalan negara dibangunkan dari pengorbanan dan bakti orang-orang terdahulu.
Kemajuan dikecapi negara tidak harus melenyapkan bakti dan pengorbanan orang-orant terdahulu yang berjuang dan berkorban untuk tanahair.

selut sejarah
yang berkematu di tumit usia
adalah sengsara yang membesarkannya
dengan manis dan manusia

Persoalan budaya baru yang memberi kesan buruk terhadap masyarakat.
Pembangunan membawa budaya baru yang memberi impak terhadap masyarakat. Pengaruh budaya baru melunturkan tradisi dan meninggalkan pengaruh buruk dalam masyarakat

kampung leluhur
kini dipijak oleh segunung
kemodenan yang meluluh

seorang tua di kaki tamadun

Bahasa

Sinkof
yang tak pernah lekang

Pengulangan kata
Contoh : yang

Metafora
Contoh : selut sejarah
langit peradaban
tikus oportunis

Aliterasi
Contoh : onak dan lalang dari belukar seberang (pengulangan bunyi konsonan n)

Asonansi
Contoh : pada laung azan semakin retak (pengulangan bunyi vokal a)

Personifikasi
Saat petang bersandar di surau usang

Hiperbola
Contoh : cita-cita tinggal Cuma sepadang lalang

Bentuk
Sajak ini terdiri daripada 6 rangkap

Bilangan baris serangkap tidak tetap
Contoh : R1 3 baris R2 5 baris R3 6 baris R4 6 baris R5 5 baris dan R6 7 baris

Jumlah kata dalam sebaris tidak tetap
Terdapat bilangan kata yang minima iaitu 2 patah perkataan dan maksima 6 patah perkataan dalam sebaris

Jumlah suku kata dalam setiap baris adalah bebas
R1 abb
R2 abcbc

Kesimpulannya, sajak ini merupakan sajak berbentuk bebas

seorang tua di kaki tamadun

Pengajaran

Hendaklah gigih mempertahankan adat dan tradisi bangsa
Contohnya :
Berkali-kali resahnya disengat matahari
yang semakin lebar
di langit peradaban yang tak berpagar

Sikap tamak manusia merosakkan nilai dan budaya tradisi.
Contohnya :
onak dan lalang dari belukar seberang
padi kuning yang sedang masak
bersarang tikus oportunis
yang kian tamak

Pembangunan yang tidak dirancang dengan teliti boleh membunuh tradisi
kampung leluhur
kini dipijak oleh segunung
kemodenan yang meluluh

Hendaklah mengenang jasa dan bakti mereka yang berjuang untuk negara
selut sejarah
yang berkematu di tumit usia
adalah sengsara yang membesarkannya
dengan manis dan manusia

Penjajahan merosakkan tradisi bangsa
cita-citanya tinggal cuma sepadang lalang
dibelit lidah penjajah yang berpetualang

Catatan : Kajian Kesusasteraan Melayu Elektif SPM 2015. Kajian ini berdasarkan teks baru SPM Kubentang Sehelai Peta - admin

seorang tua di kaki tamadun

3 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena