16 Feb 2015

Prof Madya Dr Noriah Taslim


Prof. Madya Dr. Noriah Taslim merupakan nama yang tidak asing lagi dalam dunia Kesusasteraan Melayu, pengkhususan dalam bidang Sastera Rakyat. Beliau yang dikenali seantero Nusantara telah banyak menghasilkan pelbagai karya dan bahan-bahan bacaan dalam bidang Kesusasteraan Melayu. Teori dan Kritikan Sastera Melayu Tradisional keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia pada tahun 1993 merupakan antara karya beliau yang sering menjadi rujukan umum bagi para penyelidik sastera. Pada masa ini, beliau merupakan Felo Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia

Ikuti denyut fikir dan imbas jiwa seorang yang saban ketika bergelut dengan sastera Melayu tradisional


Sastera Melayu Asli Dibunuh Penjajah
Isnin, 15 September 2014

Oleh Shahfizal Musa
Foto Shahiddan Saidi


BANGI, 11 September 2014 - Sastera tradisional Melayu yang bersifat membina jati diri telah pupus akibat agenda tersembunyi kuasa penjajah, kata seorang pakar sastera Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prof Noriah Taslim hari ini.

Prof Noriah, Felo Penyelidik Kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) mendedahkan bagaimana penjajah telah menghapuskan sastera tradisional Melayu kerana ia merupakan perhubungan bangsa itu dengan kekuatannya iaitu Islam.

Ini dilakukan oleh tali barut kuasa Barat pada suatu masa dahulu yang kini terus diagungkan sedangkan secara sedar atau tidak mereka inilah yang turut bertanggungjawab membunuh sastera Melayu.

Prof Noriah telah memberi ceramah bertajuk ‘Persona Eropah Di Dunia Melayu’ di ATMA hari ini. Ceramahnya itu tertumpu kepada bagaimana British menyisihkan manuskrip Melayu traditional dalam abad ke-18 dan 19 hasil dari penyelidikannya.

Usaha itu dilakukan semata-mata untuk melahirkan generasi yang memuja Barat dan Eropah di samping memadamkan identiti Melayu sebenar yang mempunyai budaya sejarah yang kaya.

Akibatnya Eropah diagungkan kerana dapat mendominasi separuh dunia dan Timur merasa rendah diri dan tidak berkeyakinan kerana telah dijajah.

Pihak Eropah berjaya merendahkan kebolehan dan tamadun Melayu melalui cerdik pandai mereka yang mempersenda dan mencemuhkan sastera Melayu lama sebagai bahan yang tidak mempunyai seni dan bersifat dongeng.

Ini membuatkan orang Melayu menjadi malu dan menjauhkan diri dari sastera mereka hingga membantutkan perkembangan sastera itu. Sastera Melayu yang berkembang selepas kedatangan Islam ditohmah tidak mempunyai nilai kesusteraan dan seni

Tokoh Barat itu kemudian berdamping dengan penulis-penulis Melayu, yang kagum dengan penjajah.

Beliau memberi contoh Thomson North, Keasberry dan Stanford Raffles dengan Abdullah Munsyi, Robert Scott dengan Ahmad Rijaludin dan Butter Hunnings dengan Lau’din.

Penguasa-penguasa Barat telah menggalak dan menyokong penulisan yang berasaskan model karya Eropah.
Dengan itu kesusasteraan Melayu tradisional yang membina jati diri Melayu dan menjulang sifat baik hati, berdikari, bersopan, berperasaan kasih sayang, mendukung keadilan, bertoleransi dan keramahan digantikan dengan genre yang mengagungkan orang Eropah, untuk kebaikan orang Eropah dengan naratif yang diasaskan kepada individu dan tidak lagi kepada masyarakat.

Mereka berjaya apabila tulisan jawi dikuburkan dengan skrip itu diubah kepada tulisan rumi. Hujah mereka ialah tulisan Jawi cacat kerana kekurangan vokal.

Agenda tersembunyinya adalah untuk melemahkan identiti Islam dengan orang Melayu yang menjadi tunggak kekuatan mereka.

Prof Noriah berkata penghapusan tulisan jawi telah menghilangkan ikatan yang kukuh di antara identiti Melayu dengan Islam dan hubungan mereka dengan dunia Islam.

Ia juga tidak terkecuali melemahkan hubungan di antara orang Melayu dengan orang Arab. Tulisan yang menghasut orang Melayu agar jangan mendengar dan mendekati orang Arab seperti Hikayat Hikamat dan Hikayat Kapal Asap pula diagungkan.

Ironinya, manuskrip tradisional sastera Melayu yang telah diejek oleh mereka, dipunggut dari serata pelosok negara dan di angkut berkapal-kapal ke England.

Sehinggakan sekarang jika seseorang mahu mengkaji sastera Melayu tradisional dia perlu pergi ke Pejabat Rekod Awam di Kew Gardens London.

Turut hadir di sesi syarahan itu Felo Penyelidik Utama ATMA, Prof Dato’ Zawiyah Baba dan Prof Ding Choo Ming.

Prof Ding ketika diminta pandangannya selesai ceramah itu berkata kita masih dijajah hingga ke hari ini.

Dari segi akademik, para cendiakawan tempatan perlu menerbitkan hasil kajian mereka dalam journal barat seperti Scorpus dan ISI kalau mahu mendapat pengitirafan walaupun daripada universiti sendiri.

Beliau berkata dua dekad yang lepas terdapat lebih dari 200 jurnal berbahasa Melayu diterbitkan tetapi hari ini akibat penjajahan minda jumlah jurnal tempatan boleh dikira dengan jari tangan sahaja.

Rencana pertama yang diterbitkan oleh Portal Berita UKM, ketika ia mula beroperasi adalah keagungan ciptaan inovasi Aljazari pencipta Muslim di Turki yang telah pun memberi khidmat lebih 200 tahun sebelum Leornado Da Vinci dilahirkan.

Ciptaan Aljazari dalam bidang kejuruteraan dan kuasa hidro untuk membawa air dari sungai ke tanah tinggi semasa kuasa letrik belum ditemui telah melangkaui zamannya.

Aljazari tidak pernah pun menerbitkan artikel dalam jurnal barat dan tidak mempunyai satu paten pun tetapi ciptaannya masih memberi manfaat kepada manusia sejagat dari kurun ke 12 hingga ke hari ini.

ukm

Pesona Eropah pada zaman peralihan sastera Melayu
20 November 2014

KUALA LUMPUR - Kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka ke tangan Portugis pada 1511 menyaksikan titik permulaan berlakunya pertembungan budaya antara Eropah dan Tanah Melayu.

Tetapi kesan daripada pertembungan itu terus ketara dilihat pada abad-abad terkemudian.

Ini dikongsi oleh Profesor Madya Dr Noriah Taslim, Felo Penyelidik Kanan Institut Tamadun dan Alam Melayu (ATMA), UKM semasa pembentangan kertas kerjanya berjudul "Kolonialisme: Pesona Eropah dan 'Literary Renaissance' di Dunia Melayu pada abad ke-18 dan abad ke-19" pada Wacana Pencerahan Minda Melayu di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) baru-baru ini.

Menurut Noriah, dunia Melayu pada abad ke-18 dan ke-19 turut disebut sebagai abad kolonial, yang menyaksikan pengaruh besar Eropah.

Kesan paling ketara ialah pesona yang ditampilkan oleh mereka sehingga peribumi memandang tinggi terhadap budaya dan masyarakat Eropah. Kolonialisme telah menampilkan imej Eropah sebagai bangsa yang perkasa, bertamadun dan sempurna dari segi fizikal dan intelek.

Bangsa Eropah turut menampilkan diri mereka sebagai jaguh dunia, yang harus menjadi penyuluh kepada dunia gelap di sebelah Timur. Melalui penjajahan, ia berjaya membuatkan peribumi percaya bahawa mereka berada pada kedudukan lebih tinggi berasaskan hierarki ras, tamadun dan mental.

Manakala yang berkulit warna berada di hierarki terendah serta Barat lebih mulia dari Timur sehingga selayaknya menjadikan mereka sebagai "tuan".

"Secara tidak langsung dengan mudahnya bangsa Timur dieksploitasi mindanya.

Mereka mula membelek diri dan ketaralah segala kedaifan diri dan budaya mereka berbanding dengan orang Eropah.

Akibatnya orang Melayu dilanda rasa rendah diri dan malu dengan warisan leluhur yang selama ini diangkuhkan dan dijadikan model kehidupan.

Malahan ada yang mula terasa malu dengan warisan dan khazanah nenek moyang sehinggakan dikatakan kolot, karut-marut, celaru dan hilang wibawanya.

Daripada kajiannya juga, Noriah berpendapat luahan terawal penghinaan terhadap warisan silam itu terakam dalam karya Abdullah Munshi, yang adalah pengagum budaya Eropah dan bersahabat baik dengan beberapa tokoh Eropah yang dikenali sejarah.

Pertembungan Timur Barat itu disebut sebagai abad peralihan dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya Melayu daripada bentuk lama ke bentuk moden.

Ia turut memperlihatkan gaya baru dalam persejarahan sastera ke atas kepengarangan Melayu.

Karya-karya tidak lagi bersifat istana-sentrik. Ia lebih kepada kesedaran individu, berjiwa ekspresif dan bukan-tradisional.

Noriah berkata, dalam situasi yang baru itu, pengarang jenis lama juga mula diinjak ke belakang. Muncul pengarang dari luar istana yang tidak perlu lagi mengulang suara yang empunya cerita atau orang tua dahulu kala.

Mereka tidak lagi terikat dengan bentuk sastera yang diilhamkan oleh dalang tetapi dapat berkarya dalam situasi yang lebih longgar.

Ia juga dianggap sebagai proses pelupusan kuasa feudal. Akibatnya berlakulah penjajahan ke atas sastera baik dari sudut bentuk, kuasa dan peranan kepengarangan.
Muncullah genre-genre baru seperti travelog, biografi, memoir, kemudiannya novel dan cerpen.

Dalam era pembaharuan sastera ini, kemunculan alat cetak iaitu teknologi media Barat turut memainkan peranan. Ia telah memecahkan budaya tradisional iaitu manuskrip dan lisan. Malah penulisan yang dihasilkan menekankan penegasan kepada realisme dan objektif fakta.

Muncullah penulisan jurnalisme yang menekankan bahan-bahannya daripada penyaksian mata terhadap peristiwa sekitar dan semasa.

Selain itu terdapat karya-karya yang ditulis bagi memenuhi permintaan Inggeris. Misalnya penaung menjadi pendorong yang agak kuat kepada lahirnya beberapa karya baru pada abad berkenaan.

Contohnya, Hikayat Nakhoda Muda yang ditulis atas permintaan Residen Inggeris di Bangkahulu, Butter Hunnings pada 1766. Begitu juga beberapa karya lain seperti Syair Peri Perjalanan Raffles ke Minangkabau (1810/18110) dan yang terkenal Hikayat Abdullah (1849).

Menurut Noriah, sudah tentu Eropah mempunyai agenda apabila meminta sesuatu karya itu ditulis. Misalnya sewaktu Hikayat Nakhoda Muda ditulis, Inggeris memang sedang bersaing sengit secara politik dan perdagangan dengan Belanda.

Ia mengenai Nakhoda Muda sekeluarga yang dianiayai Belanda sehingga mereka terusir dari Semangka. Lalu lari mendapatkan perlindungan daripada Inggeris di Bangkahulu menjadi peristiwa menarik untuk Inggeris menampilkan Belanda sebagai penjarah di Timur.

Sebaliknya peristiwa itu telah memperlihatkan Inggeris sebagai penyelamat dan "tuan" yang baik.

Terdapat karya yang dikarang bersama yang memperlihatkan campur tangan Eropah. Misalnya Abdullah Munshi dengan beberapa teman Eropahnya Thomsen, North dan Keasberry.

"Abdullah tak mungkin mempunyai banyak fakta tentang 'ilmu kepandaian Eropah' contohnya tentang kereta asap dan kapal asap, juga tentang dunia Eropah, tambahan lagi tentang isi kitab Injil. Maklumat tersebut tentunya disediakan oleh teman-teman Eropah/Amerikanya," jelas Noriah.

Jelas beliau lagi, pengarang-pengarang peribumi nampaknya digunakan untuk menyalur agenda Eropah.

Bagaimanapun, tidak semua daerah terpengaruh dengan pesona Eropah berkenaan.

Beberapa daerah yang tidak dijajah atau dijajah secara tidak langsung seperti Aceh, Banjarmasin, Siak, Riau dan beberapa negeri di Semenanjung iaitu Terengganu masih lagi meletakkan peranan istana dan meneruskan tradisi manuskrip.

Keluarga bangsawan Riau, contohnya, mengambil sikap waspada terhadap pengaruh Eropah.

Riau menunjukkan sikap Melayu yang terbuka tetapi tidak terpesona dengan kehadiran Barat. Tempias modenisme itu diterima dengan penuh hati-hati.

"Ia sebenarnya berkait rapat dengan sikap dan sifat golongan elit Riau. Apabila di kebanyakan tempat peribuminya menjadi golongan pertama yang terpengaruh dengan bawaan-bawaan Barat, di Riau situasinya berbeza.

Golongan elitnya menjadi apa yang disebut sebagai pembela tradisi-"the defender of tradition".

Selain itu, para elit Riau mempunyai pendidikan agama yang kuat dari Timur.

Bagi mereka cara hidup Barat dan nilai-nilainya adalah cabaran yang cukup kuat untuk masyarakat Melayu-Bugis.

Seiring dengan kedatangan Eropah ialah kemasukan agama Kristian. Golongan elit Riau inilah yang bertindak menghalang kemasukan pengaruh agama Kristian dan penularan budaya Barat Moden.

Raja Ali Haji, contohnya, menulis kitab-kitab dan risalah-risalah mengenai Islam yang dianggap dapat mengukuhkan akidah umat Islam di Riau.

Ekoran itu berlaku percambahan karya-karya agama dan sastera di Riau. Abad ke-19 tampilnya satu rumpun besar pengarang dan intelektual Bugis dari keturunan Raja Ali Haji. Mereka inilah yang bertanggungjawab kepada semaraknya aktiviti budaya dan intelektual di Riau.

Antara pengarang yang terkenal ialah Raja Ali Kelana, Raja Haji Abdullah, puteri-puteri Raja Ali Haji iaitu Raja Kalthum dan Raja Safiah serta cucunya Raja Aisyah Sulaiman.

Sungguhpun tidak menerima budaya Barat, tetapi Riau bijak kerana tidak menolak kehadiran mesin cetak. Ia lebih terbuka dalam berhadapan dengan unsur-unsur teknologi Barat.

Alat cetak digunakan semata-mata untuk mencetak risalah dan buku-buku ahli kelab yang lebih bersifat peribumi. - Bernama

sinarharian


Wacana Pencerahan Minda Melayu
Oleh ADNAN ABD JAMIL

Wacana Pencerahan Minda Melayu telah diadakan pada 28 Oktober 2014, di Dewan Seminar Dato’ Hassan Ahmad, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Tokoh yang dijemput untuk menyampaikan wacana pada kali ini ialah Profesor Dr. Noriah Taslim, Felo Penyelidik Kanan, Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk wacana yang disampaikan ialah

Antara yang hadir dalam wacana tersebut.

“Kolonialisme dan Litarary Renaissance di Dunia Melayu Abad Ke-18/19”.

Wacana ini merupakan wadah untuk mendiskusikan anjakan pemikiran Melayu, khususnya dalam kepengarangan Melayu.

Melalui wacana ini, diharapkan muncul hasil kajian dan dapatan baharu berkenaan impak kolonialisme terhadap minda Melayu.


Prof Dr. Zaharani Ahmad menyampaikan ucapan alu-aluan.

Dalam ucapan alu-aluan, YBhg. Profesor Dr. Zaharani Ahmad, sebagai wakil Ketua Pengarah DBP, membaca teks ucapan Ketua Pengarah DBP berkata, kekayaan hasil bumi dan perdagangan, menjadi faktor penting yang menarik perhatian kolonial Barat, untuk melaksanakan kolonialisme di dunia Melayu.

“Kolonialisme telah memberikan impak yang jelas dalam politik, ekonomi dan sosial di dunia. Persuratan Melayu juga tidak terkecuali daripada menerima impak ini,” kata beliau lagi.

Persaingan kuasa antara kolonial Inggeris dan Belanda di dunia Melayu menyebabkan termeterainya Perjanjian Inggeris-Belanda di London pada 17 Mac 1824. Perjanjian itu menjadikan dunia Melayu terpecah dalam lingkungan dua pengaruh, iaitu pengaruh Inggeris dan pengaruh Belanda.

Perpecahan ini menyebabkan berakhirnya Empayar Johor-Riau apabila Singapura dan tanah besar Johor jatuh ke tangan Inggeris, manakala Kepulauan Riau jatuh ke tangan Belanda.
wacana minda 4 resize


Pengerusi majlis memperkenalkan tokoh pembicara wacana.

Sebelum sesi dimulakan, pengerusi wacana, Shahrun Nizal Mohd Nor memperkenalkan tokoh yang akan menyampaikan wacana. Profesor Dr. Noriah Taslim merupakan Felo Penyelidik Kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau pernah bertugas sebagai Timbalan Dekan di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia serta Pensyarah Kunjungan di Jepun dan Brunei.

Profesor Dr. Noriah menyampaikan wacana beliau yang bertajuk “Kolonialisme dan Litarary Renaissance di Dunia Melayu Abad Ke-18/19”.

Menurut Profesor Dr. Noriah, dunia Melayu abad ke-18 dan ke-19 dikenali juga sebagai abad kolonial. Beberapa daerah dan negeri Melayu dijajah atau dijadikan tapak petempatan Eropah.

Menurut beliau lagi, pertembungan dengan Eropah mempunyai dampak yang hebat ke atas pemikiran dan budaya peribumi. Kolonialisme telah memejalkan dan menampilkan imej Eropah sebagai bangsa yang perkasa, bertamadun dan sempurna dari segi fizikal dan intelek. Abad kolonial memang dimaksimumkan untuk membulatkan kepercayaan peribumi terhadap kelebihan dan ketinggian bangsa Eropah.

klikwebdbp

Biografi Profesor Dr Noriah TaslimProf. Madya Dr. Noriah Taslim

Emel: tnoriah@gmail.com Telefon: 603-8921 3696

Jawatan Semasa: Felo Penyelidik Kanan

Pengkhususan: Sastera Melayu Klasik: tumpuan pada genre historiografi dan epik, Sastera Rakyat: teori lisan (penciptaan dan analisis) genre lipur lara, dan legenda (terutama keramat), Filologi, (kritikan teks dan suntingan naskhah), Teori dan Kritikan sastera Melayu tradisional, Kajian Budaya, Metodologi penyelidikan kesusasteraan

Kelayakan

BA Hons (Kelas Kedua Tinggi) USM, 1978 (Major: Kesusasteraan, Minor Pengajian Bahasa Melayu)
MA Monash University, Clayton, Vic. Australia, 1982.
PhD Monash University, Clayton, Vic. Australia, 1992

Cert of Education, Malayan Teacher’s College, K.Lumpur, 1967 (English Language and Geography)

Bidang Penyelidikan

Puitika dan estetika kesusasteraan Melayu
Kelisanan dan keaksaraan: Teks dan budaya
Folklor: Pengumpulan dan pengkontekstualan
Wanita dalam kesusasteraan Melayu tradisional
Kesusasteraan Melayu: aspek pensejarahan

Penyelidikan/Perundingan
/Pengembangan

Hikayat Seri Rama di Asia Tenggara, dengan tumpuan kepada repertoir Wayang Siam, (projek peribadi) 1982-1983
Projek Pengumpulan Sastera Lisan Daerah Kabung Sarawak, di bawah anjuran KKBS, 25-29, 1983
Pengumpulan, transkripsi dan analisis Legenda Keramat Lebai Kader, Kawasan Cerok Bemban, Baling, (projek Peribadi) 1993.
Kelisanan dan keberaksaraan – kesan ke atas proses penciptaan dan struktur naratif, Geran Penyelidikan CSEAS Monash University, Clayton, Aust 1988
Orientalisme, Literasi Inggeris dan kesan ke atas tradisi dan hasil-hasil tradisi Melayu, 1990-1992.
Literasi Islam dan Munculnya Budaya Manuskrip dalam Masyarakat Melayu, dilangsungkan di bawah Geran Jangka Pendek USM, 1994.
Literasi Inggeris dan kesan ke atas pemikiran serta tanggapan orang Melayu terhadap masa silam (tumpuan kepada Abdullah Munshi) – penyelidkan untuk cuti sabatikal, Universiti Malaya dan SOAS, Univ of London, UK, Dis. 1994 – Ogos 1995.
Syair Johan Perak: transliterasi, suntingan dan analisis teks, (projek peribadi) 1997/98
Pengumpulan Legenda Pendosa Kontemporari, dari kawasan Kedah dan Utara Perak (projek peribadi) 1997/98
Pemikiran al-Ghazali dalam Sastera Adab Melayu. IRPA Jangka Pendek, Feb 1999 (bersama Dr Jelani Harun).
Modernisme di Asia Tenggara: Pengalaman Riau di Kurun ke 19, DBP, 1999.
Modernisme dan Pengalaman Tanah Melayu kurun ke 19: Satu Perspektif Budaya, IRPA Jangkapendek, USM 2000 (bersama Dr Jelani Harun).
Pengumpulan pantun Melayu dalam hikayat (manuskrip dan cetakan) Projek Sekretariat Pantun Melayu, USM, 2006
Konsep Ruang dalam Pemikiran Melayu (sebahagian dari Projek Penyelidikan Bahagian Kesusasteraan tentang Pemikiran Melayu dalam Teks tradisional , di bawah geran DBP, 2004 - 2005
Warisan Folklor kawasan Koridor Utara – pengumpulan dan dokumentasi , Geran Penyelidikan Pusat Pengajian PPIK/USM (Dis 2007-Dis 2010) bersama sekumpulan penyelidik, Bahagian Kesusasteraan
Ensera: epik rakyat Iban, Geran IRPA jangka pendek, Mac 2008-Mac 2010
Modenisme dan kesultanan Melayu Trengganu dan Singapura kurun ke-19, Geran FRGS, Mac 2008-Mac 2010
(bersama Dr Jelani Harun)
Bentuk-bentuk kuasa wanita dalam teks sastera Melayu period awal Islam, 2010-2011. Penyelidikan peribadi UBD, 2011-2012
Tajuk Penyelidikan: Menyelidik Melayu: Budaya Niaga dan Sastera Melayu abad ke-18/19. Penyelidikan Peribadi, UBD 2012 – ATMA 2013.
Tajuk Penyelidikan: Naratif Perang di dunia Melayu pada abad ke 18-19. Projek berkumpulan, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2013
Tajuk Penyelidikan: Kepengarangan Tengku Said dalam Hikayat Melayu. Projek berkumpulan, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2013
Pensejarahan Sastera Melayu Abad Transisi: Genre, Teks dan Ciri – Projek Felo Penyelidik Kanan ATMA UKM


Penerbitan Jurnal

“Bausani dan struktur tipalogikal sebuah hikayat” Dewan Sastera, April dan Mei, 1986.
“Sastera sejarah: Pengenalan genre dan pendekatan” Dewan Sastera, Oktober, 1986.
“Ingram dan konsep kitaran cerita” Dewan Sastera, April, 1987.
“Struktur ruang dan konsep kebangsawanan: Satu pemerian alam penglipur lara” Dewan Sastera, Julai, 1990.
“Penciptaan skematik dan konsep nahu naratif sastera lisan” Dewan Sastera, Ogos, 1990.
“Pengarang istana dalam sistem sastera Melayu” Dewan Sastera, Feb., 1991.
“Model barat dan sistem sastera Melayu” Dewan Sastera, Mei 1991.
“Penutur lisan dan penulis istana: keterikatan dan kemungkinan di dalam proses kreativiti” Dewan Sastera Okt. 1991.
“Konsep ruang dan masa: Pola metos dalam Sastera Sejarah”, Dewan Sastera, Dis 1992.
“Perubahan tanggapan terhadap alam istana: Dari lipurlara ke naratif sejarah”, Dewan Sastera, Okt., 1993.
“Genealogi teks: Intertekstualiti dan gema budaya di dalam Syair Raja Muda Perlis”, Dewan Sastera,
“Suara-suara ingkar: Rakyat sebagai individu dalam karya Melayu klasik”, Dewan Sastera, April, 1994.
“Keterbatasan kaedah, kepelbagaian makna: Menelusuri kemungkinan makna dalam karya sastera”, Dewan Sastera, Ogos, 1994.
“Genre Epik: Di antara kesukuan dan kesejagatan”, Dewan Sastera, Sept., 1994.
“Hikayat Hang Tuah: Kitab peraturan segala hamba Melayu”, Dewan Sastera, April, 1995.
“Menghidupkan metos purba melalui hikayat”, Dewan Sastera, Jun 1996. (Menang anugerah Sastera Kebangsaan, kategori esei eceran, 1998)
“Perpetuation of tradition: Cosmic myth, courtly culture and structure of space in Malay folk court romance” Jurnal Persuratan Melayu, UKM, Jilid 2, bil. 1 1996.
“Sejarah Melayu dalam Tuhfat: Sikap Raja Ali Haji terhadap warisan tradisi”, dlm Jurnal Ilmu Kemanusiaan, PPIK, jilid/vol 4, Okt. 1997
“Kuasa bahasa dalam sastera: Dari magis ke rhetorik” Jurnal Pangsura, bil 3, jilid 2, Julai-Disember, 1996.
“Protagonis dalam era Pasca-Kolonial: Perubahan ideologi dan naratif baru tentang sastera Melayu tradisional” Dewan Sastera Nov. 1997.(menang Hadiah Sastera Perdana (kategori B), 1998/1999).
“Kajian intertektstual dan perspektif baru dalam penelitian sejarah sastera” Jurnal Pangsura, bil 6/jilid 4, Jan - Jun 1998.
“Untuk menebus maruah: Nasionalisme politik dan penulisan Annal Melayu” Dewan Sastera, Februari 1998.
“Keindahan melalui tamsilan: Syair Raja Tedung dengan Raja Katak sebagai satira politik” dlm Dewan Sastera, Okt., 1999.
“Etnosentrisme dan Etnisisme Melayu pada zaman pasca-Melaka: Tanggapan ke atas teks dan konteks” dlm Dewan Sastera, Mac 2000.
“Pencairan batas genre dan kemunculan tekstualisme baru” dlm Dewan Sastera, Mei, 2000.
“Mekanisme Kuasa dalam Mantera” Dewan Sastera, Jan. 2001. (menang Hadiah Karya Kencana, 2001)
“Penyenggaraan satu tradisi: Hikayat Seri Rama dan sistem sokongan budaya di Utara Tanah Melayu” dlm Dewan Sastera, Sept 2001.
“Memberi Suara kepada yang kelu: Sastera rakyat dalam wacana Pascamoden”, Pangsura, Bil 12, Jilid 7, Jan – Jun 2001
“Modernisme di Asia Tenggara: Pengalaman Riau di kurun ke-19” Dlm Jurnal Ilmu Kemanusiaan, jilid 7, Okt 2000.
“Pantun dan Psikodinamika Kelisanan” Dlm Dewan Sastera, Januari 2003.
“Dari Etnosentrisme ke Eurosentrisme: Memposisikan Wacana Abdullah tentang Orang Melayu” Dewan Sastera Sept 2003(Menang Hadiah Sastera Perdana 2002-2003)
“Kematian narratologi dan penilaian semula teori-teori naratif” Dewan Sastera, Nov 2003.(Menang Hadiah Sastera Perdana, 2002-2003)
“Sulalatus Salatin dan strategi ketahanan politik Melayu abad ke-17” dlm Jurnal Pangsura, Jan – Jun 2005.
“Kecenderungan baru dalam kajian budaya: Memecah hegemoni modernisme” dlm.Jurnal Pemikir, April-Jun 2004 (Menang Anugerah Sastera Utusan-Exxon, 2005)
“Perjalanan Seorang Seniman dalam Hari-hari Terakhir Seorang Seniman” Dewan Sastera, April 2006 (Menang anugerah Karya Kencana 2006-2007)
“Menyusun Syair untuk Raja Muda Perlis” Jurnal Ilmu Kemanusiaan, jilid 10, Oktober, 2003
“Gender dan kuasa dan Cerita Jenaka Melayu” Jurnal Kultur, Univ Jember, Indon., Sept 2007
“From Ethnocentrism to Eurocentrism: Positioning Abdullah Munshi’s Discourse on The Malays” dlm Jurnal of Malay Literature, vol 20, 2007.
“Pantun dan pembudayaan bangsa Melayu” Dewan Sastera Ogos, 2007.
“Suara-suara Silam”, Dewan Sastera, Sept, 2007
“Yang Indah dan Berfaedah”, Dewan Sastera Nov 2007
“Bahaya Keindahan”, Dewan Sastera Dis 2007
“Memperalat dan memperolok dunia sahibul hikayat – analisis cerpen-cerpen Sastera, Nov 2007” terbit dalam Dewan Sastera, Dis 2007
“Pantun sebagai puisi bunyi” Dewan Sastera, Jan 2008
“Adab Kebangsawanan dan lipur lara Melayu”, Dewan Sastera, Feb 2008.
“Mempermainkan lelaki bangsawan dalam Jenaka Musang Berjanggut” Dewan Sastera, Mac 2008
“Menterbalikkan peranan gender dalam Jenaka Pak Pandir” Dewan Sastera, April 2008
“Berbicara melalui kelunakan bunyi” Dewan Sastera, Mei 2008
“Syair Ken Tambuhan: sebuah puisi emosi” Dewan Sastera Jun 2008
“Menganjak tradisi: Syair Sinyor Kosta sebagai roman baru” Dewan Sastera, Julai 2008
“Pengajaran dari Alam: syair-syair tamsilan” Dewan Sastera, Ogos, 2008
“Meraikan Sita dalam Syair Raja Muda Perlis” Dewan Sastera, Sept. 2008
“Syair yang hilang kelunakannya” Dewan Sastera, Okt. 2008
“Kejutan dalam Syair Johan Perak” Dewan Sastera, Nov. 2008
“Menjenguk dunia penghikayat sejarah”, Dewan Sastera, Dis. 2008
“Di sebalik kebijaksanaan Tun Seri Lanang”, Dewan Sastera, Jan.2009
“Sejarah sebagai cerita silam” Dewan Sastera, Feb. 2009.
“Takdir dalam Hikayat Merong Mahawangsa”, Dewan Sastera, Mac 2009
“Hikayat Merong Mahawangsa: realiti di sebalik metafora”, Dewan Sastera, April 2009
‘Sejarah Melayu: Pautan kewibawaan raja-raja Melayu”, Dewan Sastera, Mei, 2009
“Sejarah Melayu dan kemelut politik Melayu abad ke-17”, Dewan Sastera Jun 2009
“Imeg raja-raja Melayu dalam Tuhfat al-Nafis”, Dewan Sastera, Julai 2009
“Tuhfat dan falsafah politik Raja Ali Haji”, Dewan Sastera, Ogos 2009
“Literary Renaissance di Riau”, Dewan Sastera Sept 2009
“Menangani kuasa: suara rakyat dalam Sejarah Melayu”, Dewan Sastera Okt. 2009
“Syair Peri Tuan Raffles pergi ke Minangkabau: Sebuah naratif perjalanan awal abad ke-19”, Jurnal Ilmu Kemanusiaan, Vol 14 Okt. 2007
“Cara durhaka Tun Biajid”, Dewan Sastera, Nov 2009
“Megat Seri Rama: seorang pendurhaka yang sempurna”, Dewan Sastera, Dis 2010
“Menjengah ruang di sebalik Hikayat Hang Tuah”, Dewan Sastera, Jan 2010
“Hikayat Pocut Muhamat: Sebuah puisi epik Aceh”, Dewan Sastera, Feb 2010
“Narratives about the Past: Recollecting Memory on Malay Ethnocentrism and Ethnicism in the Post-Melakan Period” Jurnal of Malay Literature, Vol 22, Number 2, 2009.
“Meriwayatkan tragedi dalam tradisi epik: wira kecundang dalam Hikayat Pocut Muhamat”, dalam Jurnal Terjemahan Alam dan Tamaddun Melayu 1(I) Dis 2009.
“Hikayat Pocut Muhamat dan wajah baru seorang wira” Dewan Sastera, Mac 2010
“Hikayat Prang Sabi yang mensihirkan Aceh”, Dewan Sastera, April, 2010
“Jiwa Aceh yang terbelah dalam Hikayat Teungku di Meuka”, Dewan Sastera Jun 2010
“Melukis wajah Aceh di zaman merantau”, Dewan Sastera, Julai, 2010
“Bayangan sejarah dalam Hikayat Meukuta Alam”, Dewan Sastera, Ogos, 2010
“Wajah Islam dalam Hikayat Meukuta Alam”, Dewan Sastera, Sept. 2010
“Syair Mukomuko: Merakam Nestapa sebuah Negeri” Dewan Sastera Okt 2010
“Hikayat Ranto: Melukis wajah Aceh di zaman merantau” Dewan Sastera Nov 2010
“Hikayat Deli :Satu pengajaran dalam membaca hikayat Melayu” Dewan Sastera Dis 2009
“Legenda laga kerbau di Pulau Perca” Dewan Sastera Jan 2011
“Raja Kecik menurut Hikayat Siak Dewan Sastera Mac 2011
“Raja Kecik dalam Tuhfat al-Nafis” Dewan Sastera, April 2011
“Syair Peri Perjalanan Raffles ke Minangkabau: a preliminary reading of 19th Century travelogue” in Jurnal of Malay Literature Vol 2 Nov 2010
“Cerita tentang Wanita: wanita sebagai protagonist” Dewan Sastera, May 2011.
“Cerita tentang wanita: wanita sebagai penjarah” Dewan Sastera, Jun 2011
“Melentur stereotaip gender: Wanita dalam Syair Siti Zubaidah dan Syair Abdul Muluk” Dewan Sastera, July, 2011.
“Wanita yang merongkai adab dan adat” Dewan Sastera Ogos 2011
“Cerita rakyat sebagai pengimbang gender I: “Cerita Puteri Tikus” Dewan Sastera Okt 2011.
“Cerita rakyat sebagai pengimbang gender II: “Cerita Cik Wi” Dewan Sastera Nov 2011.
“Syarat perempuan sempurna mengikut Hikayat Isma Yatim” Dewan Sastera Feb 2012
“Cinta Ibrahim Ibn Adham” Dewan Sastera Mac 2012
“Membawa manuskrip ke percetakan pada abad ke 19 Pangsura, Jan-Jun 2011.
“Alamat Hari Nak Siang”: Memahami Manusia dan Alam Sekitar” Dewan Sastera April 2012
“Mitos dan legenda: Simbiosis Alam dan Manusia”, Dewan Sastera Mei 2012
“Kekeliruan Belas Rasa: memberikan Emosi kepada Alam”, Dewan Sastera, Jun 2012
“Undang-undang Tanah Hutan dalam Bujang Tan Domang” Dewan Sastera Julai 2012
“Jenaka Si Luncai” Dewan Sastera, Ogos, 2012
“Si Aloi: Watak Pandir dalam Cerita Jenaka Brunei,” Dewan Sastera Sept, 2012
“Motif Sumbang Muhrim dalam Cerita Rakyat Brunei,” Dewan Sastera, Nov 2012
“Motif Raja Bersiung dalam Cerita Raja-Raja Brunei,” Dewan Sastera Dis 2012
“Motif Wira Hodoh dalam Cerita Rakyat Brunei,” Dewan Sastera Jan 2013
“The Making of the Medieval Hero Hang Tuah: Stories Behind the Scene,” Journal of Malay Literature (Hang Tuah Special Issue) Vol 25 No 2, 2012
“Mencari akar untuk berpaut: Menuai Kebijaksanaan Melayu Pratulisan, Dewan Sastera, April 2013
“Raja Ali Haji dan Strategi Alih Kuasa dalam Tuhfat al-Nafis”, Pangsura, Jan – Jun 2012
“Narratives of War: Acehnese Perception of the Prang Kaphe in 19th Colonial Era”, Journal of Malay Literature, Vol 26, No 2, 2013 Century/20th


Prosiding

Kesadaran Alam dan Salingkait antara Manusia dengan Alam dalam Metos dan Legenda.Proceeding Congress of Asian Folklore 7-9 Jun 2013, Yogyakarta, Indonesia
Sastera dan Budaya Niaga dalam Masyarakat Melayu Abad Transisi, Proceeding of the 50th Anniversary Celebration International Conference, Hankuk Univ of Foreign Studies, 15 -16 Mei, 2014

Buku

Asas-asas Pembinaan Epik. Siri Edisi Awal, USM, 1986
Teori dan Kritikan Sastera Melayu Tradisional. DBP, K.Lumpur, 1993 (Menang Hadiah Anugerah Sastera DBP, 1994)
Hikayat Seri Rama versi Rakyat: Teks dan proses lisan. DBP, K.lumpur, 2004.
Dunia Sahibul Hikayat. DBP, K.Lumpur 2006
Syair Raja Muda Perlis: Teks dan Genealogi. Penerbit USM, P.Pinang, 2007
Lisan dan Tulisan : Teks dan Budaya. DBP, K.Lumpur, 2010
Hikayat Pocut Muhamat: terjemahan dan anotasi. Yayasan Karyawan, K.Lumpur, 2011:
Iban Ensera Epik Rakyat, Penerbit USM, P. Pinang, 2013

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Bab Dalam Buku

“Keramat Lebai Kader: Sedikit tentang makna dilihat melalui analisis struktur” dlm Mohd Taib Othman (peny.), Pengkajian Sastera Rakyat Bercorak Cerita, DBP, 1992 (Menang Hadiah Anugerah Sastera DBP, 1993)
“Penutur lisan dan penulis istana: keterikatan dan kemungkinan di dalam proses kreativiti” dlm Sahlan Mohd Saman (peny.), Pengarang dan Kepengarangan Melayu, DBP, K.Lumpur, 1994.
“Struktur ruang dan konsep kebangsawanan dalam roman penglipur lara” dlm Nik Safiah Karim, Budi Kencana, Akademi Pengajian Melayu, UM, 1994
“Mengesan Penyimpangan dalam tradisi Partisipatoris” dlm S.Jaafar Husin, Penelitian Sastera: Metodologi dan Penerapan Teori, DBP, K.Lumpur, 1995.
“Menggarap dunia keilmuan sastera melalui teknik pengajaran dan kurikulum sastera” dlm Othman Putih, (peny.) Pengajaran Sastera, DBP, K.Lumpur 1996.
“To vindicate a claim to greatness: Political nationalism and the writing of the Malay Annals” dalam National Build-up and literary/cultural Process in South-East Asia. Nusantara Society, Moscow, 1997.
“Literasi Islam dalam masyarakat Melayu tradisional: Ciri, fungsi dan kemungkinan” dlm Ambigapathy Pandian, Literasi dalam Pendidikan: Perubahan dan cabaran.CEDC, K.Lumpur, 1999.
“Sejarah Melayu dalam Tuhfat al- Nafis: Sikap Raja Ali Haji terhadap warisan sejarah”dalam Lalita Sinha (peny.) Tradisi dan Modeniti, USM: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2002.
“Hikayat Potjut Muhamat: narrating a common story into a dramatic saga” dalam Ghulam Sarwar Yousof (ed.) Reflections on Asian-European Epics,ASEF, 2004.
“Penyenggaraan Satu Tradisi: Hikayat Seri Rama dan sistem sokongan budaya di utara Tanah Melayu” dlm Epik Melayu: satu kajian naskhah, RogayahA.Hamid (peny.), K.Lumpur: DBP, 2004.
“Pascamodernisme dan kecenderungan neo-tradisionalisme di kalangan pengarang baru” dlm Kesusasteraan Tradisional Asia Tenggara. Zaiton Ajamain (peny.) K.Lumpur:DBP, 2005.
“Sastera sebagai disiplin ilmu:Menganjak paradigma modenisme” dlm Ilmu Kesusasteraan Abad ke-21, Jelani Harun (peny.) P.Pinang: USM, 2004
“Kecenderungan baru dalam kajian budaya: Memecah hegemoni modernisme” dlm. Di Bawah Kerdip Lampu, Di Atas Pentas itu, Utusan Publications, 2005
“Membina bangsa Melayu melalui suara dan halaman sastera” dlm. Kalau Kita Menjadi Kayu. Utusan Publications, 2006.
“Mekanisme kuasa dalam mantera: satu pendekatan pragmatik” dlm Rogayah Abd Hamid, (peny.) Pandangan Semesta Melayu – Mantera, K.Lumpur:DBP, 2007.
“Menyusun syair untuk Raja Muda Perlis: Berbicara melalui kelunakan bunyi” dlm. Rogayah Abd Hamid (peny.) Kesultanan Melayu Kedah. K.Lumpur:DBP, 2007.
“Selepas Empayar: Kecenderungan Neotradisionalisme dan identiti kesusasteraan Melayu” dlm Amin Sweeney (peny.) Keindonesiaan dan Kemelayuan dalam Sastera. Jakarta: Desantara, 2007.
“Hikayat tentang sejarah Kedah” dlm Mahani Musa (peny.) Warisan Mahawangsa Kedah. Terbitan Persatuan Sejarah Malaysia, cawangan Kedah, 2006
“Kuasa bahasa dalam sastera: dari magis ke rhetorik” dlm. Darwis Harahap (peny.) Sekalung Budi, K.Lumpur: DBP, 2004
“Periwayat Sulalat al-Salatin dan Dunia Interteksnya” dlm Jelani Harun (peny.) Dari Hikayat dan Sejarah ke Tasawur Islam, Penerbit USM, 2007
“Konsep ruang dalam pemikiran Melayu”. Dlm. Bahasa dan Pemikiran Melayu/ Indonesia, Menyongsong 2025, K.Lumpur: DBP, 2007
“Sulalat al- Salatin dan strategi ketahanan politik Melayu abad ke-17” dlm Abd Rahman Ismail (peny.) Sulalat-us-Salatin: Cerakinan sejarah, budaya dan bahasa, Penerbit USM, 2008
"Metos, legenda, marchen: Naratif lisan dalam budaya literate – satu kajian perbandingan” dalam Rogayah A. Hamid (peny.)Tradisi Lisan Manifestasi Cendekiawan Melayu, K.Lumpur: DBP, 2008
“Sastera lisan dan budaya lisan” (bab pengenalan) dalam Rogayah A.Hamid (peny.) Tradisi Lisan, Manifestasi Cendekia Melayu, K.Lumpur:DBP, 2008
“Raja Ali Haji dan strategi alih kuasa dalam Tuhfat al-Nafis” dlm Hashim Ismail (peny.) Tinta di Dada Naskhah. K.Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, 2012
“Narrating tragedy in an epic tradition: the fallen hero in Hikayat Pocut Muhamat” dlm Lalita Sinha (peny.) Rainbows of Malay Literature and Beyond. Festschrift untuk Prof Md Salleh Yaapar, Penerbit USM, 2011
“Protagonis dalam Era Pascakolonial: Perubahan ideologi dan naratif baru tentang sastera tradisional” dlm Rogayah Abd Hamid (peny.) Naratif Baru tentang sastera Melayu tradisional, DBP K.Lumpur, 2012
“Menghidupkan metos purba melalui hikayat” dlm Rogayah Abd Hamid (ibid)
“Konsep ruang dalam pemikiran Melayu” dlm Muhammad Hj Salleh (peny.) Pandangan Melayu:Pancaran Sastera, DBP K.Lumpur, 2012
“Percetakan Manuskrip pada Abad ke-19: Penerimaan dan Implikasi Sosio-budaya dalam Masyarakat Melayu,” dlm Jelani Harun dan Ben Murtagh, Mengharungi Laut Sastera Melayu, Festschrift untuk Prof Emeritus V.I.Bragisnky, K.Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2013
“Wira, Sejarah dan Sentimen Etnosentrisme Aceh dalam Hikayat Meukuta Alam” dalam Ampuan Brahim Ampuan Hj Tengah (peny.) Festchrift untuk Teuku Iskandar, DBP Brunei Darussalam, 2014


Seminar

Seminar/Bengkel/Kolokium Dalam dan Luar Negeri

Keramat Lebai Kader: Sedikit tentang makna dilihat melalui analisis struktur,Bengkel Pengkajian Tradisi Lisan, UM, Okt. 1983. Anjuran KKBS.
Penyelidikan tradisi lisan Melayu: Skop, penekanan dan arahnya, 1985-1994, kertas kerja bersama Muhammad Khalid -Taib dan Mustafa Mohd Isa. Bengkel Perancangan, Penyelarasan dan Penyelidikan Pengajian/Tamadun Melayu, UM 16-17 Dis 1984.
Literary Coherence in Hikayat Raja Pasai: A plot analysis, MA Seminar, Department of Indon. And Malay, Monash University, Clayton, Vic. 17 April, 1981.
Bremond’s Theory on ‘the logic of narrative possibility’ and the Malay traditional narrative, PhD Seminar, Dept. of Indon. and Malay, Monash University, Clayton, Vic. 7 August, 1986.
Kesusasteraan Melayu dalam Jaringan Orientalisme dan Sekularisme Barat. Diskusi Sastera, Anjuran Kelab Sastera USM, 10 Feb 1988.
Budaya lisan, hafalan dan struktur naratif, Seminar Bahagian Kesusasteraan, PPIK, USM, pada Nov, 1988.
Kaedah pembacaan teks Melayu tradisional: krisis kewibawaan suara, Seminar Kebangsaan Sastera Melayu Tradisional: Aspek Teori dan Kritikan, Anjuran Bahagian Kesusasteraan PPIK USM, pada 22-23 Feb 1991.
Meneliti penyimpangan dalam tradisi partisipatoris: Satu Kaedah, Seminar Penelitian Sastera: Metodologi dan Penerapan Teori, DBP, Port Dickson, 29 Okt. – 1 Nov. 1992.
Masalah pengajaran sastera di sekolah Menengah, Forum Minggu Sastera, Anjuran 2PNP, GAPENA dan Jabatan Pendidikan Negeri, P.Pinang, KOMTAR, Pada 16 Sept., 1994.
Menggarap dunia keilmuan sastera melalui pemantapan kurikulum dan kaedah pengajaran sastera, Kolokium Pengajaran Sastera, UKM, Bangi, Anjuran IKKBM UKM dan GAPENA, 14-16 Nov., 1994.
Sejarah Melayu sebagai karya agung, Seminar Warisan Penghayatan Sastera Agung Anjuran 2PNP dan Kementerian Kebudayaan Negeri P. Pinang, di Dewan Sri Pinang pada 31 Julai 1996.
Metodologi, penyelidikan dan kaedah kritikan sastera rakyat, Ceramah untuk Biro Persuratan Majlis Kebudayaan Negeri Kelantan, Kota Baharu, Pada 10 Mac 1995.
Malaysian Culture: Identity in Diversity, kuliah untuk rombongan akademik Chubu University, Jepun, di PPIK, USM pada 22 Ogos, 1996.
Kertas Laporan Bahagian Kesusasteraan, untuk Kolokium Pengajaran dan Penyelidikan Sastera anjuran DBP, 24 Okt., 1995.
Kertas Laporan Bahagian Kesusasteraan, untuk Bengkel Kerjasama Antara Institusi/Akademi/Jabatan Pengajian Melayu di Nusantara, anjuran ATMA, UKM, pada 26-27 Nov. 1996.
Sejarah Melayu dalam Tuhfatal-Nafis: Sikap Raja Ali Haji terhadap warisan Tradisi, Seminar Bahagian Kesusasteraan – tradisi dan modeniti, pada 19 Okt., 1996.
Literasi Islam dalam masyarakat Melayu tradisional: ciri, fungsi dan Kemungkinan, Seminar Kebangsaan LITSEM’96, anjuran PPIK USM dan JPN P.Pinang di Hotel Sheraton, pada 26-27 Oktober, 1996.
Membuka dialog dengan masa silam: teori-teori bacaan dan model analisis, Kolokium Teori anjuran DBP di Hotel Delta, P.Dickson, pada 16-18 Dis 1996.
Memanfaatkan potensi sastera sebagai pencetus pemikiran kritis dan kreatif, Seminar Kebangsaan Pendidikan Kesusasteraan Melayu Kedua, anjuran PPIP, USM pada 28-29 Dis., 1996.
Protagonis dalam era Pasca-kolonial: Perubahan ideologi dan naratif baru tentang sastera Melayu tradisional, Seminar Pasca-modernisme dan kita, anjuran DBP K.Lumpur, pada 3-4 Disember 1997.
Budaya lisan dan pemikiran primitif: Fakta dan Mitos, Seminar Kebangsaan Tradisi Lisan, anjuran Akademi Pengajian Melayu, UM, K.Lumpur pada 23 Dis 1997.
Sejarah Kesusasteraan Melayu Abad ke-19 oleh Siti Hawa Salleh: Pernyataan niat dan Pelaksanaan, Ulasan buku disampaikan untuk Majlis Bicara Karya, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka pada 27 April 1998.
Keindahan Melalui Tamsilan: Syair Raja Tedung dengan Raja Katak sebagai Satira Politik, Seminar Kesusasteraan Melayu Tradisional, Anjuran Univ. Kebangsaan dan Dewan Bahasa dan Pustaka, pada 2-3 Sept 1998.
Menyenggara satu tradisi: Hikayat Seri Rama dan Sistem sokongan budaya di Utara Semenanjung. Bengkel kajian Naskhah Melayu, anjuran DBP, 13-15 Mei, 1999.
Belokan ke arah narratif: Pencairan batas genre dan kemunculan tekstualisme baru. Seminar Teori dan Kritikan Sastera, anjuran DBP, 25 Sept., 1999
Sastera sebagai disiplin ilmu dalam alaf baru: Menganjak paradigma modernisme. Kertaskerja untuk Seminar Kerelevanan Sastera dalam Alaf Baru. Anjuran Bahagian kesusasteraan PPIK USM, pada 12 Ogos 2000.
Mekanisme Kuasa dalam Mantera: Satu analisis dari pendekatan pragmatik, Bengkel Pandangan Semesta Melayu Tradisional: Mantera. DBP, 25-27 April 2000, Hotel Century, Melaka.
Metos, legenda, marchen: sastera lisan dalam budaya literate – satu kajian perbandingan, Bengkel Tradisi Lisan, DBP, 5-7 Sept, 2000, Awana Hotel, Genting.
Teori Naratif dan Nahu Naratif: Satu pendekatan dari perspektif Strukturalis, Bengkel Ikhtisar Teori Sastera, Anjuran DBP di Quality Hotel K.Lumpur pada 9-10 Okt 2001.
Sulalatus Salatin dan Strategi ketahanan politik Melayu abad ke 17. Seminar Sulalat- us-Salatin I, anjuran PPIK dan DBP, 6 Sept, 2003 PPIK USM.
Mencari akar budaya..., Bengkel Pemantapan Karya, 3-6 Nov, 2003 Hotel safari Resort, K.Kangsar, Perak, anjuran PPIK dan DBP.
Merintis Denai: Satu Kritikan Praktikal, Kembara Sastera ASASI, pada 17-18 Julai, Gardern Hotel, Patani, Thailand.
Hasan Baseri melalui cerpen-cerpennya dalam antologi Ikhtilaf, Bicara Karya Anjuran ASASI, pada 11 Dis 2003, di Grand Continental Hotel, A.Setar.
Periwayat Sulalatus Salatin dan Dunia Interteksnya, Seminar Lanjutan Sulalatus Salatin anjuran Bahagian Sejarah dan DBP, 24 Julai 2004
Disiplin Bantu dalam Penulisan Kreatif, Bengkel Penulisan Kreatif, anjuran DBP/PPIK, pada 30 Mei 2005, Hotel Bellevue, Bukit Bendera, P.Pinang
"Perjalanan” seorang seniman dalam Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman. Kertaskerja untuk Bicara Karya Sastera, 4 Okt, 2005, DBP. K.Lumpur.
Pantun dan Pembudayaan Bangsa Melayu, Seminar Sejuta Pantun, Anjuran IKSEP, 26 Jan 2006
“Meneladani citra dan minda Melayu silam”, kertaskerja untuk Seminar Persuratan dan Peradaban Nasional, anjuran PENA dan DBP, Hotel Costa Rica Port Dickson, 4-6 Ogos, 2006
Pascamodernisme dan arah baru dalam disiplin Ilmu Kemanusiaan, Seminar Jabatan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Univ Brunei Darussalam 18 Nov 2006.
Memposisikan wacana Abdullah tentang orang Melayu. Projek Pantaran Sastera DBP Negeri Brunei Darussalam, 18 Dis 2006.
Tuturan pemikiran orang tua-tua dahulu kala: teks dan genre. Ceramah Pemantapan Puisi dan Prosa Tradisional. Institut Pendidikan Guru Cawangan Perlis, Kangar, Pada 11-12 Feb 2009.
Raja Ali Haji dan strategi alihkuasa dalam Tuhfat al Nafis. Seminar Kebangsaan Kekuasaan dalam Sastera Melayu Nusantara, 25-26 Julai 2009, USM, P.Pinang. Anjuran PPIK/DBP.
Kembali ke Akar: Menilai Genre, Pemikiran Politik dan Adab dalam Naratif Ogonshoto, Seminar Pemikiran Anwar Ridhwan, 2-3 Julai, 2013. Anjuran DBP K. Lumpur
Sulalat al-Salatin sebagai Buku Tradisi: Wibawa dan Kemungkinan. Seminar 400 Tahun Sulalat al- Salatin, 29-30 Okt. 2013, anjuran DBP K. Lumpur

Persidangan Antarabangsa:

Penutur lisan dan penulis istana: Kemungkinan dan keterikatan di dalam proses kreativiti Seminar Antarabangsa Pengajian Melayu: Pengarang dan Kepengarangan. UKM, Bangi 22-25 Sept. 1991.
Genealogi teks: Intertekstualiti dan gema budaya di dalam Syair Raja Muda Perlis Seminar Antarabangsa Segitiga Utara, Mar Vista Resort, P.Pinang 21-24 Sept 1993. Anjuran GAPENA dan Kerajaan Negeri P.Pinang.
Perpetuation of Tradition: Cosmic myth, courtly culture and the structure of space in Malay folk court romance EUROSEAS Conference: Use and Reuse of Tradition. Leiden University, the Netherlands, 29 Jun – 1 July, 1995.
Kuasa Bahasa dalam sastera: Dari Magis ke Rhetorik, Persidangan Antara-bangsa – Bahasa dan Pemikiran, anjuran Persatuan Bahasa Moden Malaysia,Universiti Malaya, 12-15 Mei 1996.
To vindicate a claim to greatness: Political nationalism and the writing of the Malay Annals, Seminar Antarabangsa- National Build-up and literary/cultural processes in Southeast Asia, anjuran The Nusantara Society, Moscow, Russia pada 21-27 Jun 1996.
Orientalist discourse on Malay hikayat and silsilah literature: The narratives of Authority, SASSC Conference : Western Conception of the Orient, University of Sydney, Australia, 19-21 Sept 1997.
Malay ethnocentrism and ethnicism in post-Melakan period: reflections on texts and contexts, Dalam Conference on Contesting Malayness: Definitions of Alam Melayu, University of Leiden, 6-9 April, 1998.
Western Conception of the Orient from Colonial to Post-Colonial Eras: Changing Ideologies and New narratives on Malay culture. Kertas dibentangkan di Chubu Universiti Jepun pada 16 Mei 1998, dalam rangka lawatan sebagai Professor kunjungan ke Chubu Universiti, Jepun.
Oriental Enlightenment and the emergence of modern Malays in 19th/20th cent Malaya: A cultural perspective, Kuliah disampaikan di Chubu Universiti pada 20 Mei, 1998 dalam rangka lawatan sebagai Professor kunjungan ke Chubu Universiti, Jepun.
Legenda pendosa: bentuk tradisional dalam latar kontemporari Seminar folklor Kampung Aying Manifestasi Purih Melayu Brunei” Anjuran Jabatan Kesusasteraan Melayu Universiti Brunei Darussalam, pada 1-3 Okt 1998
Malay medieval literature: The shaping up of a tradition, disampaikan untuk ACCALS Triennial Conference, Ming Court Vista, 2-6 Dec. 1998 anjuran Jabatan Pengajian Inggeris, Universiti Malaya.
Modernisme di Asia Tenggara: Pengalaman Riau di kurun ke 19. Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Bandingan, anjuran DBP/SOAS/MASTERA, 24-27 Ogos, 1999.
Memberi Suara kepada yang kelu: Sastera rakyat dalam wacana pasca-modern. Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu VI, Anjuran UKM, 2-3 Sept. 1999.
Maintenance of a tradition: Hikayat Seri Rama and the Cultural support system in Northern Malay Peninsular. Ucaputama untuk First International Conference – Seminar on Ramayana and Mahabharata, anjuran Jabatan Pengajian India, UM, 21-24 Okt, 1999.
Folk vision of cultural space: harmony and disharmony in the folk version of Ramayana, The Second Ramayana/Mahabharata Conference-Seminar, Udayana University, Bali, 13-16 Sept. 2000.
Pasca-Modenisme dan kecenderungan-kecenderungan baru dalam kajian budaya: Memecah hegemoni modenisme, 2nd MICOLLAC Malaysia International Conference on Languages, Literatures and Cultures, anjuran Faculty of Modern
Languages and Communication, UPM, di Hotel Istana K.Lumpur, pada 16 – 19 April, 2001.
Ruang di antara perkataan: Budaya literate dan kesadaran Individu dalam masyarakat Melayu, Lit Con 2001. Anjuran PPIK USM, Berjaya Georgetown Hotel, Penang, pada 8-10 Mei 2001.
Teori dan teknologi sastera dalam disiplin ilmu Kemanusiaan, Persidangan Serantau Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu. Anjuran Fakulti Bahasa Moden UPM Serdang, pada 22-23 Okt 2001.
Sastera Melayu Tradisional dalam Medan teori Barat: Mencari titik-titik keserasian” Seminar kajian Sastera Tradisional. Anjuran Jabatan Kesusasteraan Melayu, Univ Brunei Darussalam, pada 5-8 Okt 2001. Dari Etnosentrisme ke Eurosentrisme: Membaca Wacana Abdullah tentang orang Melayu. Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu II, Anjuran Bahagian Bahasa dan Kebudayaan Melayu, NIE, Singapore, Hotel Pacific, Singapore, 1-3 Sept 2002.
Hikayat Potjut Muhamat: Narrating a Common Story into a Dramatic Saga. International Seminar on Asian-European Epics, Pusat Kebudayaan UM and ASEF, 27-30th
Pasca-modernisme dan kecenderungan neo-tradisionalisme di kalangan pengarang baru, Seminar Antarabangsa Kes Asia Tenggara, anjuran DBP, K.Lumpur: 22-25 Sept 2003.
Konsep ruang dalam pemikiran Melayu tradisional, Kolokium Bahasa dan Pemikiran Melayu/Indonesia ke-4, anjuran UNIMED dan DBP, Medan, 28-30 Jun 2004.
Percetakan Manuskrip Melayu abad ke-19: Implikasi Sosio-Budaya dan respons elit Melayu, Seminar Sastera Cetak Abad Ke-19. 14-15 Dis 2004. K.Lumpur. anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka/Berita Harian.
Membina bangsa Melayu melalui suara dan halaman sastera, Seminar Islam Hadhiri:Bahasa Kiasan, Korpus Melayu Silam dan Pembangunan Minda Melayu, anjuran IKIM dan IKSEP, pada 17 – 18 Jan 2005, di MITC, Melaka.
Selepas Empayar: Neotradisionalisme dan identiti sastera Melayu, kertaskerja untuk Konferensi Keindonesiaan dan Kemelayuan – menapak masa depan, anjuran HISKI, Hotel Maharadja, Jakarta pada 7-10 Ogos 2006.
Dari dalang ke dagang: konotasi sosial dalam teks wayang yang disyairkan, Seminar Antarabangsa Kesusasteraan: Drama Melayu Di Nusantara. Anjuran Jab Kes. Melayu, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Univ Brunei Darussalam, pada 7- 8 Nov 2006.
Syair Peri Tuan Raffles pergi ke Minangkabau: Sebuah naratif perjalanan tanpa warna dan rasa, Persidangan Antarabangsa dwitahunan PPIK USM dan FSUA Andalas, Padang Indonesia, 10-11 Sept 2007.
Pantun sebagai puisi bunyi: Dinamika kelisanan dan penciptaan pantun, Seminar Pantun Melayu: Semalam, Hari ini dan Esok, anjuran ATMA UKM pada 6-7 Dis 2007.
Percetakan manuskrip abad ke-19: Penerimaan dan implikasi sosial. MANASSA Universitas Padjadjaran, Bandung , 3 -7 Ogos 2008.
Syair yang hilang kelunakannya: Pemecahan konvensi dalam syair peralihan. Seminar Antarabangsa Puisi Melayu Tradisional, Dewan Bahasa dan Pustaka, 24-25 Nov 2008.
Sovereign in destitute in the Malay hikayat literature and its religious Oct, 2002. connotations. The 3rd and Literature, 3-6 Jun 2009, Institut Seni Indonesia dan Universitas Hindu Indonesia, Den Pasar Bali.
Kesedaran alam dan salingkait antara manusia dengan alam dalam metos dan legenda, disampaikan untuk Seminar Antarabangsa Alam dan Sastera, 17-18 Julai, 2010, anjuran Bahagian Kesusasteraan, PPIK, USM, P.Pinang.
Rama’s Journey into the Malay World – cultural encounters, imprints and manifestations: a case study, Plenary Paper for the International Seminar in Honour of Prof E.U.Kratz - Merantau. Imagining Migration in the Malay World, Goethe-University of Frankfurt, 30-31 March 2011.
Meneladani citra dan minda Melayu silam, Seminar Antarabangsa Pengajian Melayu, Bahagian Kesusasteraan Melayu, FASS UBD. 28- 29 Okt 2011
Re-visioning women in two folktales by a woman narrator, Asian Folklore Seminar, co-organized by CenPris and School of Humanities, Univ Sains Malaysia, Penang 2-3 Nov 2011.
Menyelidik Melayu: Sastera dan Budaya Niaga dalam Masyarakat Melayu pada Abad Transisi (abad ke-17 hingga 19). Seminar Antarabangsa Penyelidikan Mengenai Melayu, anjuran APB, FASS (UBD) dan Goethe-University of Frankfurt, Germany pada 29-31 Mac 2013.
Ecoconsciousness and the Symbiotic Relationship of Man and Nature in Myths and Legends. 3rd Mada, Universitas Negeri Yokyakarta, Ins Seni Indonesia Yokyakarta, 7-9 Jun 2013
Narratives of War: Acehnese Perception of the Prang Kaphe in 19th International Conference on Representation of War in Films and Novels, anjuran IKON, UKM, 4-5 July 2013
The Hindu Cosmological Myth and its Influence on the Structure of Space and the Courtly Culture in Malay Folk Court Romance. ISEAS Conference, NUS, Singapore, 24-25th
Menyelidik Nusantara: Sastera dan Budaya Niaga dalam Masyarakat Melayu pada Abad Transisi. International Conference Bridging the Unbridgable: Changing Paradigms in Malay- Indonesian Studies, Hankuk University of Foreign Studies,
Seoul, Korea, 15-16 Mei 2014. SSEASR/IAHR Conference: Religious Languages, Texts International Congress on Asia Folklore. Anjuran Universitas Gajah April 2014


Anugerah

Book prize – pelajar terbaik USM (P.P.I.Kemanusiaan) tahun I - 1976
Book prize - pelajar terbaik USM (P.P.I.Kemanusiaan) tahun II – 1977
Anugerah Pingat Emas Ranjit Singh – Pelajar terbaik USM (Kesusasteraan), 1978
Anugerah Sastera Negara, Bahagian Buku (Kritikan) 1996 “Teori dan Kritikan Sastera Melayu Tradisional”, terbitan DBP
Anugerah Sastera Negara Bahagian Esei Eceran 1998 (DBP) artikal: Menghidupkan mitos purba melalui hikayat.”
Anugerah Sastera Perdana Bahagian Esei Eceran 1999 “Protagonis dalam Era Pasca-Kolonial: Perubahan ideologi dan naratif baru tentang sastera Melayu”.
Anugerah Sijil Khidmat Cemerlang USM, 1995
Anugerah Tinta Kencana, 2002 untuk esei “Mekanisme Kuasa dalam Mantera: Satu Pendekatan Pragmatik.”
Anugerah Sanggar Sanjung USM (Bahagian Penerbitan), 2003
Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2004 (bagi penerbitan 2002/2003; Bahagian Esei Eceran) untuk dua buah esei: a) “Dari etnosentrisme ke eurosentrisme: memposisikan wacana AbdullahMunshi tentang orang Melayu” disiar dalam majalah Dewan Sastera Sept 2003. b) “Kematian naratologi dan penilaian semula teori-teori naratif” disiar dalam Dewan Sastera Nov 2003.
Anugerah Sanggar Sanjung USM (Bahagian Penerbitan), 2005.
Anugerah Sastera Utusan-Exxon 2004, (anugerah diterima pada 2005) artikal: “Memecah hegemoni modernisme: Pascamodernisme dan kecenderungan baru dalam kajian budaya” (terbit dalam jurnal Pemikir, April-Jun 2004).
Anugerah Sastera Utusan-Exxon 2006 kategori rencana, artikal: “Membina bangsa Melayu melalui teks dan halaman sastera”, diterbitkan dalam Mingguan Malaysia, Ahad, April, 2005.
Anugerah Karya Kencana 2006-2007 kategori umum, artikal “Perjalanan seorang Seniman dalam novel Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman, diterbitkan dalam Dewan Sastera, 2006.
Anugerah Sastera Perdana (Esei) 2008-2009, artikal “Di sebalik kebijaksanaan Tun Seri Lanang” diterbitkan dalam Dewan Sastera 2008.
Anugerah MASTERA, Nov 2012, Buku Ilmiah: Lisan dan Tulisan: Teks dan Budaya. DBP: K.Lumpur
Anugerah Sastera Perdana, Dis 2012, Buku Ilmiah: Lisan dan Tulisan: Teks dan Budaya, DBP: K. Lumpur
Anugerah Sastera Perdana, Dis 2013, Bab Dalam Buku: “Konsep Ruang dalam Pemikiran Melayu” diterbitkan dalam Muhammad Hj Salleh (peny) Pemikiran Melayu, Pancaran Sastera Dewan Bahasa dan Pustaka, K. Lumpur, 2012


Penyeliaan

Tesis MA

Rosli Kasim, 1993-1997 Tajuk: Puteri Saadong: Perbandingan teks dan kepentingan sosial.
Low Kok On, 1997- 1999 Tajuk: Citra wira rakyat dalam legenda Mat Saleh.
Mawar Kembaren, 1996-1998 Tajuk: Hikayat Raja Budak: Suntingan naskah dan analisis genre.
Chemaline Osup. 1998-2001 Tajuk: Imeg Arkitaipal Raja dalam teks historiografi Melayu
Fadzilah Amzah. 1998-1999 Tajuk: Lipur Lara: Satu Analisis Genre dari Aspek Keindahan
Na’aimah Ibrahim, 1999- Tajuk: Komitmen Moral dalam Karya-karya Sastera Sejarah.
Hasnah Mat, 1999 Tajuk: Cerita Puteri Sa’adong: Perbandingan di antara Mitos dan Fakta Sejarah.
Norhayati Idris, 2000- Tajuk: Syair-Syair Simbolik: Mempelajari makna dari alam.
Magendran V, 2005 Tajuk: Legenda Tokoh Kedah dalam Teks Sejarah dan Legenda
Norazimah Zakaria, 2003 Tajuk: Tema Tentang Wanita dalam Syair-Syair Romantis
Wan Khairy Wan Ibrahim, 2003 Tajuk: Etnosentrisme dalam Syair Sultan Maulana
Ruziana Hussin, 2005 Tajuk: Syair Abdul Muluk dan sastera cetak abad ke-19
NorAini Mamat, 2006 Tajuk: Cerita Kerak Nasi dalam kompleks cerita Maharaja Wana.
Najah Salira Razmi 2009 Dari Syair ke Hikayat: Satu kajian pensejarahan bentuk genre
Nurhaliza Abdul Rahman 2010 - Menulis semula tradisi: Neotradisonalisme dan pengarang baru Brunei
Abdul Hadi Haji Suhaili, 2011 Tajuk: Syair Kampong Gelam terbakar sebagai sebuah karya transisi
Mohammad Mohtar Hj Abdul Rahman 2011 Tajuk: Legenda pendosa bermotifkan anak derhaka: Satu kajian perbandingan
Nornazirah Abd. Rahman 2012 Tema-tema tradisional dalam syair-syair baru Brunei.

Peringkat PhD

Hassan Md Noor, 1998 Tajuk: Legenda Mahsuri Dalam Pelbagai Versi: Satu Kajian Kritis.
Muhammad Noor Abd Rahman, 1999- Tidak selesai
Adriyetti Amir, 2003 Tajuk: Selawat Dulang: Sastera Rakyat Berunsur Islam. Tidak selesai
Low Kok On, 2003 Tajuk: Membaca masa Silam Masyarakat Suku Kaum Kadazan Dusun dari Cerita Rakyat.
Chemaline Osup 2005 Tajuk: Lika Main: Puisi Rakyat Sarawak
Zubir Idris 2010 (bersama Dr Jelani Harun) Tajuk: Etnosentrisme dalam Syair-Syair Perang Melayu,
Rohaya Md Ali 2010 (bersama Dr Sohaimi Aziz) Mencipta semula cerita rakyat untuk sastera kanak-kanak; Bentuk, struktur dan makna

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Keahlian:

Ahli Persatuan Kesusasteraan Bandingan Malaysia.
Ahli Jawatankuasa NAFIS Malaysia
Ahli League of Islamic Literature.
Ahli SSEASR (South and Southeast Asian Assoc for the Study of Culture and Religion)

Jawatan pentadbiran:

Pengerusi Rancangan Bahagian Kesusasteraan, PPIK USM, 1983-1985
Pengerusi Rancangan Bahagian Kesusasteraan, PPIK USM 1993-1995
Pemangku Penyelaras Rancangan Sijil Seni Kreatif 1996
Pengerusi Rancangan Pengajian Siswazah, PPIK USM, 1997 –
Timbalan Dekan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM, Okt 1998 – Dis 2000.
Ketua Program Kesusasteraan Melayu, FASS Univ Brunei Darussalam, 2012

Perkhidmatan: a) Kepada Universiti:

Setiausaha Seminar Kesusasteraan Mistik (Peringkat kebangsaan) Bahagian Kesusasteraan, 1993
Jawatankuasa Induk Kursus Berterusan, Bahagian Kesusasteraan, 1996 –
Jawatankuasa Persidangan Antarabangsa Literasi (LITCON) PPIK, USM.
Jawatankuasa adhoc pengkorporatan PPIK USM, 1997
Jawatankuasa Dekan PPIK, 1997 –
Penyunting Akademik PPIK, 1990-1993
Ahli Lembaga Penyunting untuk Jurnal Pendidikan Tinggi, USM, 1993-1994
Terlibat dengan program memperkenalkan USM di sekolah-sekolah menengah kawasan Perak Tengah, 1993
Setiausaha Persatuan Pengajian Melayu (BAHTERA) USM, 1996 –
Ahli Jawatankuasa kursus Tamadun Islam dan Asia, 1997
Ahli Jawatankuasa Peningkatan Kecemerlangan Kakitangan Profesional USM,1997.
Ahli Jawatankuasa Seminar Sasterawan Negara, Bahagian Kesusasteraan, PPIK USM , 1997
Pasukan Petugas ISO 9000 (Bahagian Kemasukan Siswazah), 1997
Jawatankuasa Jadual Waktu Universiti
Jawatankuasa Pengerusi Rancangan Pengajian Siswazah Universiti
Jawatankuasa Kerja Pendaftaran Akademik Universiti
Jawatankusa Kerja program “Study Skill” PPIK USM, 2001 –
Jawatankusa Induk, Malam Santapan Diraja, sempena Konvokesyen, USM, Ogos, 2001.
AJK Penerbitan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan 2003 -
AJK Penyelidikan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan 2003 –
AJK Pensyarah-Pelajar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan 2000 -
AJK Anugerah Pendidik Cemerlang Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan 2003 –
AJK Kenaikan Pangkat Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan 2004 -
AJK Kecil Pemilihan Tesis dan Projek Penyelidikan Terbaik, USM, 2008

b) Perkhidmatan Kepakaran

Pemeriksa kertas STPM (Kesusasteraan Melayu II) 1991
Ketua Kumpulan Pemeriksa STPM (Kesusasteraan II) 1992-1993
Ketua Kumpulan Pemeriksa STPM (Kesusasteraan I) 1994 –2002
Penggubal soalan STPM (Kesusasteraan I dan II) 1991 – 2002
Penyumbang kepada projek Ensiklopedia Budaya Melayu DBP, 1992 –1995
Ahli Panel Penyelaras soalan STPM (Kesusasteraan I), 1997- 2002
Ketua Pemeriksa kertas Kesusasteraan Melayu I peringkat STPM, Nov 1998-2003
Panel Penggubal Glosari Istilah Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998 - 2007
Panel Penilai Istilah Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999 - 2007
Penyumbang kepada Ensiklopedia Sastera Melayu, DBP. 2001.
Ahli panel pakar runding untuk projek Ensiklopedia Bahasa dan Sastera 2004 – 2006
Penulis, Penilai dan Penyunting untuk katamasukan (tradisional) projek EBSM, 2004- 2009.
Perunding untuk Jawatankuasa Teknikal (Tokoh dan Peristiwa), Jabatan Warisan, KEKWA, 2006.
Panel Anugerah Sastera Perdana – peringkat saringan, Jun 2014 --

Pemeriksa luar:

6 buah tesis Sarjana dari UM dan UKM
2 buah tesis Sarjana dari Universiti Brunei Darussalam.
4 buah tesis PhD dari Akademi Pengajian Melayu dan Jabatan Pengajian India, UM
4 buah tesis PhD dari University Madras, Chennai India
1 buah tesis PhD dari FSSK, UKM

Pemeriksa Dalam

11 buah tesis Sarjana dari Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan dan Pusat Pendidikan Jarak Jauh, USM
1 Buah tesis Sarjana, Pusat Pengajian Seni, USM
2 buah tesis PhD dari Pusat Pengajian Seni, USM
6 buah tesis Sarjana, Program Kesusasteraan Melayu, Brunei Darussalam
1 buah tesis Sarjana, FSSK, UKM

Laporan: Teknikal
/Penyelidikan/Perundingan

Penilai Buku, makalah:

Penilai manuskrip buku Pantun Baba untuk anugerah karya ilmiah DBP 2004
Penilai manuskrip buku Peribahasa masyarakat Melayu Petani untuk terbitan Kecetakan USM 2005
Penilai makalah “membaca suara wanita dalam teks Melayu Klasik” untuk Jurnal Ilmu Kemanusiaan, 2005
Penilai makalah “Syair Nasihat: satu analisis takmilah” untuk terbitan Special Volume – A Collection of Essays on Brunei Darussalam” 2007
Penilai makalah “Sastera Brunei di Alaf Baru” untuk terbitan yang sama di atas, 2007.
Penilai tiga buah manuskrip buku sastera (karya asal) untuk Anugerah Karya Ilmiah Dewan Bahasa dan Pustaka 2008 (tajuk-tajuk dirahsiakan).
Menilai artikal “karya sastera sebagai sarana pendidikan dan pengajaran” Untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Kemanusiaan, PPIK, USM. 2008
Menilai manuskrip buku “Seribu Pantun Berkait untuk Adinda” untuk diterbitkan Oleh Dewan Bahasa dan Pustaka 2009
Menilai artikal “Prinsip perlanggaran Teori Teksdealisme dalam membina keunggulan” untuk diterbitkan dalam Jurnal of Malay Literature, 2010
Menilai artikal “Shahnon – the Malay Author” untuk diterbitkan dalam Jurnal of Malay Literature
Menilai artikal “Collecting and Contextualising Sundait among the Rungus People” untuk Jurnal Pertanika, UPM, 2011
Menilai artikal “Kearifan Lokal Sastera Lisan Basemah: Kajian Andai-andai Jambu Mbak Kulak” untuk Jurnal e-Utama NIE, 2011
Artikel “adaptasi” dan “kejahilan” pengarang hikayat Melayu tradisional” for Journal of Malaysian Studies, USM, 2011
Artikal “Belief in Bambarayon (paddy spirits) among the kadazandusun of North Borneo” for International Journal of Asia Pacific Studies, USM, 2012
Artikal “Pandangan Alam dalam Kosmologi Tradisi dalam Cerita Rakyat” untuk Kemanusiaan: The Asian Journal of Humanities, 2012
Artikal “Construct of the Malay Hero as Conceived in Hikayat Hang Tuah” untuk Journal of Malay Literature, 2012
Artikal “Co-opting the Rival can(n)non: the Turkish Episode of Hikayat Hang Tuah” untuk Journal of Malay Literature, 2012
Artikal “Konsep Kepengarangan Melayu Tradisional” untuk Kemanusiaan: the Asian Journal of Humanities, 2013
Jurang Digital dalam Jenaka Internet: Satu Perbincangan Folklor urban, untuk Jurnal Tamadun Melayu, 2013
In Search of Happiness in Hang Tuah’s Life within the Perspective of Syed Naqiub Al-Attas untuk Journal Malay Literature, 2013
The Empress is Back on Stage: Women Leadership in Minangkabau Folklore, untuk Journal of Malay Literature
Konflik Diri Sendiri Watak-Watak dalam Novel Terpilih Fatimah Busu, untuk Journal of Malay Litearture.

Geran Penyelidikan

Biasiswa ASTS USM, 1980-1982
Biasiswa ASHES USM, 1987-1990
Geran Penyelidikan CSEAS Monash University, 1988 Tajuk penyelidikan: Orality to Literacy: Literary Process and the Structure of Malay Historical Narratives.
Geran Penyelidikan Jangka Pendek USM, 1994-1995 . Tajuk Penyelidikan: Literasi Islam dan Kemunculan karya Annal.
Geran Penyelidikan IRPA Jangka Pendek, 1999-2000 (bersama Dr Jelani Harun) Tajuk Penyelidikan: Nasihat al-Muluk oleh Al-Ghazali.
Geran penyelidikan IRPA jangka Pendek 2000 –2001 (Bersama Dr Jelani Harun) Tajuk Penyelidikan: Modenisme dan Pengalaman tanah Melayu kurun ke-19: Satu Perspektif Budaya.
Geran Penyelidikan Dewan Bahasa dan Pustaka – 2004-2005 (Projek Bahagian Kesusasteraan). Tajuk Penyelidikan: “Konsep ruang dalam Pemikiran Melayu”.
Geran Penyelidikan: Geran Univ. Dis 2007- Dis 2010 (Bersama sekumpulan penyelidik) Tajuk Penyelidikan: Warisan Folklor Kawasan koridor Utara
Geran Penyelidikan: Geran FRGS, Jan 2008-Jan 2010) Bersama Dr Jelani Harun - Ketua Projek. Tajuk Penyelidikan: Modernisme: Pengalaman Singapura dan Terengganu, satu Kajian Perbandingan (bersama Dr Jelani Harun).
Geran Penyelidikan: Geran IRPA Jangka Pendek. Mac 2008-Mac 2010 Tajuk Penyelidikan: Ensera Epik Rakyat Iban: Dokumentasi dan Kajian Sosio-budaya.
Tajuk Penyelidikan: Bentuk-bentuk Kuasa Wanita dalam teks Sastera Melayu awal Islam 2010-2011, Penyelidikan Peribadi FASS, UBD
Tajuk Penyelidikan: Teks, Genre dan Ciri: Pensejarahan Sastera Abad Transisi (abad ke-17 hingga18), 2013-2015 , Penyelidikan di bawah program Felo Penyelidik Kanan ATMA UKM.

sumber : institut alam dan tamadun melayu

1 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena