12 Jan 2015

Kesusasteraan Melayu Komunikatif STPM 2015 : Kertas 4
KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF STPM 2015
KERTAS 4
KERJA KURSUS (KERJA PROJEK)

Caton dikehendaki memilih satu daripada tiga soalan kerja projek yang berikut:

1 Tulis sebuah esei tentang pendidikan berdasarkan sajak-sajak yang anda kaji.

Arahan

Esei ini hendaklah mengandungi:
(a) Pengenalan
(b) Objektif kajian
(c) Kaedah kajian
(d) Isi kajian
(e) Penutup
(j) Senarai rujukan

2 Kemukakan satu portfolio seorang tokoh yang berwibawa. Bandingkan tokoh itu dengan watak Hang Tuah seperti yang tergambar dalam Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu).

Arahau

Portfolio ini hendaklah mengandungi:
(a) Pengenalan
(b) Objektif kajian
(c) Kaedah kajian
(d) Isi kajian
(e) Penutup
(j) Senarai rujukan

3 Hasilkan satu persembahan multimedia berdasarkan episod "Membuka Negeri Melaka" dalam
Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu).

Arahan

(a) Hasil kerja tersebut hendaklah mengandungi elemen multimedia, iaitu grafik, animasi, teks, dan audio-visual.
(b) Tempoh persembahan multimedia adalah antara tiga hingga Iima mini!.
(c) Hasil persembahan multimedia hendaklah dihantar dalam cakera padat (CD). Nyatakan spesifikasi yang anda gunakan dalam menghasilkan tugasan tersebut. Contohnya: PowerPoint - Windows 2007, Mikromedia Flash /IJx, dan sebagainya.
(d) Calon perlu menyediakan laporan bertulis tentang projek multimedia yang dihasilkan.

Laporan tersebut hendaklah mengandungi perkara-perkara yang berikut.
(i) Sinopsis projek
(ii) Papan cerita (storyboard)

Majlis Peperiksaan Malaysia

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena