5 Jun 2013

Nafiri


NAFIRI, PUISI TENTANG KEMERDEKAAN


NAFIRI
AHMAD KAMAL ABDULLAH)

MAKSUD
Rangkap 1
Sebelum merdeka, keadaan air danau keruh, banyak sebarau dan lampam. Persoalan masa ini, adakah tetawak masih bergema dan sama ada petualang bangsa sudah pergi atau tidak.

Rangkap 2
Masyarakat perlu memadamkan fitnah penjajah dan menyeru semua lapisan terutama golongan pemimpin agar menyatukan semua warga bersama satu wawasan atau cita-cita bersama.

Rangkap 3
Penyajak mempersoalkan sama ada setiap warga menanamkan wawasan itu dalam hati masing-masing.

Rangkap 4
Kemerdekaan negara menggambarkan kegemilangan dan kejayaan yang diimpikan oleh setiap golongan/rakyat.

Rangkap 5
Penyajak mempersoalkan sama ada semua warga menghidupi wawasan dengan perasaan kasih atau sebaliknya.

Rangkap 6
Penyajak menyatakan kesungguhan dan semangatnya untuk menanam dan menyatukan semua cita-cita dan wawasan dalam hati dengan penuh kasih.

Rangkap 7
Penyajak menyatakan bahawa wawasannya itu telah mempengaruhi diri rakyat.

MAKSUD KESELURUHAN
Seruan kepada semua lapisan masyarakat khasnya masyarakat desa yang miskin semasa zaman penjajahan agar bersatu menangkis fitnah penjajah. Dalam masa yang sama penyajak menyeru agar masyarakat sedar dan bangkit membangunkan negara berpandukan wawasan bersama.

TEMA
Semangat cintakan negara. Masyarakat seharusnya tidak mudah terpengaruh dengan propaganda penjajah, sebaliknya bersatu membina negara berlandaskan wawasan yang dikongsi bersama.
Contoh : Kita akan membikin nafiri, mencabut ranjau
fitnah kolonialis. Kita pengemudi
tanah air,

PERSOALAN
Persoalan kemiskinan
Contoh : Sebelum merdeka, danau kita keruh airnya
lampam dan sebarau dalam selut pekat (R1 : B1-2)

Persoalan menangkis propaganda penjajah memburukkan negara
Contoh : Kita akan membikin nafiri, mencabut ranjau
fitnah kolonialis (R2 : B1-2)

Persoalan wawasan negara
Contoh : Kita pengemudi
tanah air, mercu kalbu menyatu
pada tiang layar jiwa besar! (R2 : B2-4)


Persoalan kemajuan negara
Contoh : Purnama kemerdekaan memancar-mancar
cahaya gemilangnya, membayang di danau
berkilau, (R4 : B1-3)

Persoalan perpaduan rakyat
Contoh : Aku tautkan sejuta kibaran (R6 : B1)

BENTUK
Puisi ini mengandungi 7 rangkap.

Bilangan baris dalam setiap rangkap tidak sama / sekata
Terdapat antara 1 hingga 4 baris serangkap.
Contoh : Rangkap 3, 5 dan 7 mempunyai 1 baris serangkap
Rangkap 4 dan 6 mempunyai 3 baris serangkap
Rangkap 1 dan 2 mempunyai 4 baris serangkap

Rima akhir setiap rangkap tidak sama / tidak sekata / bebas
Contoh : Rangkap 1 : abcc
Rangkap 2 : abcd
Rangkap 3 : a
Rangkap 4 : abc
Rangkap 5 : a
Rangkap 6 : abc
Rangkap 7 : a

Bilangan perkataan dalam sebaris tidak sama
Terdapat di antara 2 hingga 7 patah perkataan sebaris
Contoh : Nafiriku menjaringmu ( R7 : B1)
Satu demi satu – temanku ghaib di jalanan (R1 : B 4)

Bilangan suku kata dalam setiap baris tidak sekata
Terdapat di antara 8 hingga 15 suku kata dalam sebaris
Contoh : Na/fi/ri/ku men/ja/ring/mu (R7 : B1)
A/da/kah te/ta/wak ber/ge/ma ga/lak, pe/tua/lang/an ( R1 : B3)

Keseluruhan bentuk sajak ini adalah bebas.


GAYA BAHASA
Asonansi
Contoh : adakah tetawak bergema galak, petualangan (R1 : B3)

Aliterasi
Contoh : Purnama kemerdekaan memancar-mancar (R4 : B1)

Metafora
Contoh : Mercu kalbu / Nafiri hati / Nafiri kasih

Inversi
Contoh : danau kita keruh airnya ( R1 : B1)

Imej alam
Contoh : danau / selut / ranjau / lampam / sebarau

Sinkof
Contoh : ku / kau / mu

Kata ganda
Contoh : memancar-mancar

Hiperbola
Contoh : cahaya gemilangnya, membayang di danau berkilau (R4 : B2)

NADA
Puisi ini bernada patriotik atau semangat cinta akan tanah air.
Penyajak menyeru anak watan selepas merdeka untuk menentang fitnah yang disebarkan oleh pihak penjajah. Mereka disuruh bangkit dan berusaha menikmati kemakmuran negara hasil daripada kemerdekaan. Contoh:
Aku tautkan sejuta kibaran
Pada sebuah roh yang bergetar
Nafiri hati. Nafiri kasihNILAI
Keberanian
Contoh : Kita akan membikin nafiri, mencabut ranjau
fitnah kolonialis (R2 : B1-2)

Perpaduan
Contoh : Aku tautkan sejuta kibaran (R6 : B1)
Mercu kalbu menyatu
Pada tiang layar jiwa besar! (R2 : B3-4)

Bertanggung jawab
Contoh : Kita pengemudi
tanah air (R2 : B2-3)

Kesyukuran
Contoh : cahaya gemilangnya, meambayang di danau
berkilau, kita menatah rindu

Pengorbanan
Contoh : satu demi satu temanku – ghaib di jalanan

SIKAP DAN PERASAAN
Sikap berani menentang fitnah penjajah
Contoh : Kita akan membikin nafiri, mencabut ranjau
fitnah kolonialis (R2 : B1-2)

Sikap bertanggung jawab
Contoh : Kita pengemudi
tanah air (R2 : B2-3)

Bekerjasama / Bersatu padu
Contoh : Aku tautkan sejuta kibaran (R6 : B1)
Mercu kalbu menyatu
Pada tiang layar jiwa besar! (R2 : B3-4)

Perasaan bangga akan tanahair
Contoh : cahaya gemilangnya, meambayang di danau
berkilau, kita menatah rindu

UNSUR BUNYI
Asonansi
Contoh : adakah kau miliki nafiri hati (R3 : B1)
Aliterasi
Contoh : cahaya gemilangnya, membayang di danau (R4 : B2)

Rima akhir setiap rangkap tidak sama / tidak sekata / bebas
Contoh : Rangkap 1 : abcc
Rangkap 2 : abcd
Rangkap 3 : a
Rangkap 4 : abc
Rangkap 5 : a
Rangkap 6 : abc
Rangkap 7 : a

PENGAJARAN
Kita hendaklah bekerjasama untuk mempertahankan tanahair.
Contoh : Aku tautkan sejuta kibaran (R6 : B1)
Mercu kalbu menyatu
Pada tiang layar jiwa besar! (R2 : B3-4)

Kita mestilah memiliki sikap bertanggung jawab mengekalkan keamanan dan kemerdekaan negara.
Contoh : Kita pengemudi
tanah air (R2 : B2-3)

Kita sewajarnya memiliki sikap berani untuk menentang fitnah yang dilemparkan oleh pihak penjajah.
Contoh : Kita akan membikin nafiri, mencabut ranjau
fitnah kolonialis (R2 : B1-2)

Semangat patriotik sewajarnya dimiliki oleh warga negara yang cintakan tanah airnya.
Contoh : Aku tautkan sejuta kibaran
pada sebuah roh yang bergetar
Nafiri hati. Nafiri Kasih. (R6 : B1-3)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena