23 Mar 2013

Syair

SYAIR

Syair adalah salah satu jenis puisi lama.  Syair berasal dari Persia (sekarang Iran) dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. 
Kata syair berasal dari bahasa Arab syu’ur yang berarti perasaan. Kata syu’ur berkembang menjadi kata syi’ru yang bermakdud puisi dalam pengertian umum. 
Syair dalam kesusasteraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. 

Akan tetapi, dalam perkembangannya syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi memiliki pengaruh tradisi di negeri Arab. 

SYAIR  SITI  ZUBAIDAH

Persembahan Syair Siti Zubaidah - Roslan Madun

Teknik bacaan syair di atas dikenali sebagai teknik bacaan siti zubaidah. 

SYAIR SEJARAH MELAYU

Persembahan Syair Sejarah Melayu

Teknik bacaan Syair Sejarah Melayu
menggunakan teknik bacaan selendang delima
SYAIR RAKIS


Syair Rakis
Penyair menyampai syair ini menggunakan
teknik bacaan rakis

SYAIR MAYANGPersembahan syair di atas disampaikan
menggunakan teknik bacaan mayang

SYAIR PERINDU


Syair disampaikan menggunakan
bacaan perindu


1 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena