3 Jan 2013

Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu STPM
Pihak Majlis Peperiksaan Malaysia telah pun mengeluarkan soalan dan garis panduan bagi Kertas 4 Kerja Kursus (Kerja Projek) bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Kerja Kursus ini merupakan komponen Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) bagi calon-calon STPM yang akan berlangsung dari Penggal Kedua hingga Penggal Ketiga

Berikut disiarkan Garis Panduan tersebut : 

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF KERTAS 4


KERJA KURSUS (KERJA PROJEK)


Arahan kepada calon:

Kerja kursus (kerja projek) ini wajib dilaksanakan oleh setiap calon STPM, iaitu calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, dan calon persendirian individu sebagai sebahagian komponen penilaian sepanjang penggal 2 dan penggal 3.

Ada tiga soalan kerja kursus (kerja projek) yang dikemukakan.  Anda dikehendaki memilih satu  soalan sahaja. Calon mesti menyerahkan kerja kursus (kerja projek)  tersebut kepada guru/pemeriksa untuk dinilai.

Calon juga mesti melaksanakan semua aspek  berkaitan dengan kerja kursus (kerja projek) seperti yang ditetapkan dalam Manual Pelajar.
Markah penuh bagi kerja kursus (kerja projek) ini ialah 60 markah

 Calon dikehendaki memilih satu daripada tiga soalan kerja projek yang berikut:


1  Tulis sebuah esei tentang perpaduan berdasarkan cerpen-cerpen pilihan anda. 
Arahan
Esei ini hendaklah mengandungi: 
(a)  Pengenalan 
(b)  Objektif kajian
(c)  Kaedah kajian
(d)  Isi kajian
(e)  Penutup
(f)  Senarai rujukan

2  Kemukakan satu portfolio seorang tokoh yang memiliki peribadi seperti watak Maulana Abu Bakar dalam Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu).
Arahan
Portfolio ini hendaklah mengandungi:
(a)  Pengenalan
(b)  Objektif kajian
(c)  Kaedah kajian
(d)  Isi kajian
(e)  Penutup
(f)  Senarai rujukan

3  Hasilkan satu persembahan multimedia berdasarkan episod “Singapura Dilanggar Todak”
dalam Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu).
Arahan
(a)  Hasil kerja tersebut hendaklah mengandungi elemen multimedia, iaitu grafik, animasi,
        teks, dan audio-visual.
(b)  Tempoh lama persembahan multimedia adalah antara tiga hingga lima minit.
(c)  Hasil persembahan multimedia hendaklah dihantar dalam cakera padat (CD). Nyatakan
       spesifikasi yang anda gunakan untuk menghasilkan tugasan tersebut. Contohnya:
       PowerPoint - Windows 2007, Mikromedia Flash Mx, dan sebagainya.
(d)  Calon perlu menyediakan laporan bertulis tentang projek multimedia yang dihasilkan.
      Laporan tersebut mengandungi perkara yang berikut:
 (i)  Sinopsis projek
(ii)  Papan cerita (story board

sila ke laman berikut untuk keterengan lanjut : manual pbs untuk calon0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena