4 Jan 2013

Biografi SN Keris MasDALAM perkembangan cerpen Melayu selepas perang, Sasterawan Negara Keris Mas adalah orang yang terpenting dan berpengaruh kepada golongan penulis muda. Beliau membentuk namanya sebagai penulis melalui bakat, fikiranyang kritis, penguasaan bahasa yang baik dan kematangan pengalamannya. Keris Mas merupakan contoh seorang penulis yang lebih mementingkan mutu daripada jumlah karya. Melalui karya-karya seni cerpennya jelas memperlihatkan kegigihan beliau sebagai seorang nasionalis yang berwawasan, pejuang keadilan sosial, pengawal dan pengukir bahasa dan sastera bermutu serta pemikir kesusasteraan yang tajam.

Latar Belakang

Kamaludin Muhammad (Keris Mas) telah dilahirkan pada 10 Jun 1922, di Kampung Ketari, Bentong Pahang. Keris Mas mendapat pendidikan awal di sekolah Melayu hingga darjah 5. Hasil dari keputusan peperiksaan yang baik, beliau layak untuk melanjutkan pelajaran ke Maktab Melayu Kuala Kangsar, tetapi oleh kerana amalan pemilihan pihak yang berkuasa beliau tidak mendapat peluang itu. Keris Mas lalu dihantar oleh keluarga­ ke Sumatera mengikuti pelajaran di Tawalib School, sebuah sekolah menengah dengan pengantar bahasa Indonesia dan bahasaArab. Setelah itu, Keris melanjutkan pelajarannya di Kolej Kulliahtul Muallimin Al- Islamiah (Matab Perguruan Islam) untuk mengambil diploma perguruan bagi melayakkan dirinya menjadi guru agama. Di kolej ini bahasa pengantarnya bahasa Indonesia dan Arab, di samping bahasa Belanda yang dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran wajib dan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran tambahan. Tetapi Keris telah lulus llmu Umum dan bukannya jurusan agama sehagaimana yang diharapkan oleh keluarganya.

Pada tahun 1940, Keris Mas kembali ke Tanah Melayu dan kemudian ke Singapura, mendaftarkan diri dengan Pitman College untuk mengambil peperiksaan matrikulasi Universiti London. Pelajarannya terhalang kerana meletusnya Perang Dunia Kedua. Selepas pihak Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua, Keris Mas menggabungkan diri dalam Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) cawangan Pahang clan bertugas sebagai pegawai penerangan pati tersebut. Pada penghujung tahun 1447 ketika PKMM mengadakan kongres tergemparnya di Singapura, Kcris Mas turut hadir.

Tidak lama kemudian Keris Mas mengundurkan diri dari PKMM, lantas bertugas sebagai pcngarang di Utusan Melayu Singa­pura. Satu sumbangan besar yang telah diusahakannya ialah memesatkan lagi pengeluaran majalah Mastika yang pada ketika itu hampir tidak mendapat sambutan.

Pada tahun 1953, Keris Mas berpindah kerja ke Melayu Raya. Akan tetapi perkhidmatannya dengan Melayu Raya tidak lama kerana pada bulan September 1453, Keris Mas berangkat ke Pulau Pinang dan bekerja dengan Warta Negara hingga tahun 1455. Pada akhir tahun 1455 Keris Mas kembali bertugas di Syarikat Utusan Melayu sebagai anggota sidang pengarang. Bila Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada tahun 1456, Ungku Aziz selaku Pengarahnya telah mempelawa beliau untuk berkhidmat di Dewan Bahasa dan Pustaka yang pada ketika itu berpejabat di Johor Bahru.

Keris Mas menerima tawaran itu dan pada mulanva beliau ber­khidmat sebagai pengarang umum dari 1 Disember 1456 hingga 31 Oktober 1462 apabila kemudiannya beliau dilantik menjadi ketua pengarang. Selepas itu beliau diangkat menjadi ketua bahagian pcngarang dari 1 Julai 1960 hingga 30 Jun 1971 dan akhirnya sebagai Ketua Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera mulai dari 1 Julai 1971 sehingga beliau bcrsara pada 10 Jun 1977.

Selaku ketua bahagian, Kcris Mas turut menanggungjawab tugas sebagai ketua pengarang majalah-majalah Dewan Bahasa dan Dewan Sastera. Sungguhpun Keris Mas dikenali sebagai anggota aktif ASAS 50, beliau sebenarnya telah menulis karya kreatif lama sebelum ASAS 50 ditubuhkan.Sumbangan

Novel beliau yang pertama. Pahlawan Rimba Malaya diterbitkan dalam tahun 1946. Menurut keterangannya, Pahlawan Rimba Malaya diterbitkan lebih pendek daripada manuskrip asalnya oleh kerana pihak penerbit mengalami kekurangan kertas, maka novel tersebut telah disingkatkan isinya. Setahun kemudian, semasa memegang tugas pegawai penerang­an PKMM, beliau menulis sebuah cerpen perjuangan "Darah dan Air Mata", tersiar dalam majalah Kenchana keluaran 15 Oktober 1947. Nampaknya sejak peringkat awal kegiatannya mengarang, Keris Mas telah memperlihatkan bakatnya yang kuat. Oleh yang demikian tidaklah hairan jika dalam tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an beliau menghasilkan banyak karya bermutu terutama dalam bidang cerpen.

Keris Mas adalah di antara tokoh penting malah pernah memimpin Angkatan Sasterawan 50 atau ASAS 50 yang mendukung kuat fahaman "Seni untuk Masyarakat" dan turut memberi isi dan arah seperto terlihat dalam Memoranda ASAS 50 yang membentangkan cita-cita dan perjuangan pertubuhan itu.
Semasa di Dewan Bahasa dan Pustaka, cita-cita Keris Mas untuk mcmberikan perhatian kepada perkembangan sastera Melayu telah terhasil dengan tertubuhnya Bahagian Perkembangan Sastera pada tahun 1971 yang kemudian menjadi Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera mulai tahun 1976.

Sehingga sekarang Keris Mas telah menghasilkan kira-kira 60 buah cerpen yang mengemukakan berbagai-bagai persoalan seperti peristiwa cinta, kepincangan masyarakat, perjuangan kebangsaan, kisah darurat dan persoalan-persoalan sosial-politik sesudah merdeka. Semua pcrsoalan tersebut merupakan pemerhatian dan pantulan kembali pengalaman-pengalaman Keris Mas sejak tahun 1940-an hinggalah sesudah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dalam tahun1957.

Beberapa buah ccrpen Keris Mas telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain seperti Cina, Korea, Inggeris dan Rusia.  Sehingga kini 11 buah cerpennya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina melalui penerbitan Mingguan Petir, Nanyang Evening, Nanyang Evening Post, Nanyang Siang Pau, Pemuda Pemudi Universiti dan Nanyang Siang Wen Che. Tiga buah cerpennya telah juga diterjemah­kan kr dalam bahasa Inggeris seperti "They Do Not Understand" (Mereka Tidak Mengerti) dalam Tenggara (1968) dan "The Approach of Independence" (Menjelang Merdeka) dalam Tenggara (1967). Walaupun dalam karya-karya Keris Mas terdapat pendedahannya terhadap kejadian dan kebenaran yang terdapat dalam masyarakat tetapi beliau tidaklah pula mengakui bahawa karya sastera semata-mata dapat memajukan masyarakat. Berhubung dengan perkara ini beliau pernah berkata: Kalau kita berpendapat bahawa dengan cerita pendek sahaja kita boleh memajukan masyarakat, boleh mengubah susunan hidup kepada yang lebih sempurna dan baik tentulah pendapat itu kurang lojik. Cerita pendck tidak dapat mengajar orang tentang ilmu bercucuk tanam, tidak dapat mengajar orang tentang ilmu ekonomi dan sebagainya. Tetapi kita harus faham bahawa cerita pendek yang ditulis dengan pengolahan yang baik  dapat menyedarkan orang, dapat menimbulkan cara berfikir yang maju.

Memang cerpen Keris Mas mampu menghidupkan imaginasi dan ini menjadi anak kunci kejayaannya. Selain daripada itu ialah kerana kepintarannya mengawal teknik dan menarik fikiran pembaca terhadap masalah sosial melalui bahasa yang mudah dan jelas. Berhubung dengan hal yang terakhir ini, beliau pernah berpendapat bahawa bayangan pertama dari bakat seseorang penulis mudah ter­lihat dalam tekniknya. Tetapi kesempurnaan dan kematangan bakat itu bergantung pada kesanggupannya mengisikan hasil fikiran dan pengalamannya ke dalam kata-kata, ayat-ayat dan keseluruhan peng­olahan karangannya.

Sungguhpun Keris Mas lebih terkenal sebagai penulis cerpen, beliau juga tidak ketinggalan memperlihatkan bakatnya dalam pe­nulisan novel. Novel-novelnya seperti Pahlawan Rimba Malaya, Korban Kesuciannya dan Anak Titiwangsa merupakan tiga buah novel yang sederhana. Pahlawan Rimba Malaya ditulisnya selepas pendudukan Jepun sementara Korban Kesuciannya (1949) ditulisnya semasa bekerja di Utusan Melayu. Anak Titiwangsa pula, yang terbit dalam tahun 1967 diusahakannya sewaktu dalam kesibukannya ber­khidmat di Dewan Bahasa dan Pustaka.

Keris Mas mempunyai pengalaman pembacaan yang luas dan dapat melontarkan kembali idea-idea daripada pembacaannya menerusi perbualan mahupun tulisan. Selain daripada itu beliau di kenali sebagai seorang yang tegas, petah berhujah dan ramah. Boleh dikatakan sejak tahun 1947 hingga kini, hidup Keris Mas tidak reng­gang daripada kegiatan sastera. Malah seluruh hidupnya merupakan penglibatan dalam pembangunan dan pengembangan sastera Melayu - sebagai wartawan, editor, pentadbir sastera, penulis sastera kreatif dan pengkritik.

Bila Keris Mas bersara, beliau terus diberikan penghormatan untuk menjadi Penulis Tamu Dewan Bahasa dan Pustaka selama setahun dari 1 Julai 1977 hingga 30 September 1978. Selama jangka waktu ini beliau telah selesai menyiapkan sebuah memoir mengenai penglibat­annya dalam perkembangan sastera dari tahun 1945 hingga tahun 1977. Sejak awal 1979, Keris Mas menjadi Karyawan Seni di Universiti Malaya dan membantu dalam kursus penulisan kreatif. Pada awal tahun 1980-an Keris Mas berjaya menghasilkan sebuah novel bercorak sosiopolitik yang diberi judul Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Beliau dilantik sebagai Penulis Tamu Dewan Bahasa dan Pustaka sekali lagi mulai tahun 1985 dan berjaya menghasilkan sebuah yang berjudul Rimba Harapan.

Anugerah Pejuang Sastera berupa wang tunai RM10,000  dan surat penghargaan telah dianugerahi oleh Perdana Menteri ke­pada beliau pada 29 Mei 1976 .Kerana kebolehan dan rasa tanggungjawabnya, Keris Mas telah dilantik oleh Perdana Menteri menjadi Setiausaha Panel Hadiah Karya Sastera (1971 - 1976), dan pada tahun 1979 pula dipilih sebagai salah seorang daripada anggota Panel Anugerah Sastera Negara. Panel Anugerah Sastera telah bersetuju memilih Keris Mas sebagai penerima Anugerah Sastera Negara yang pertama pada tahun 1981. Penyampaian Anugerah ini telah berlangsung di Bangunan Parlimen pada 26 April 1981 oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

Demikianlah Keris Mas yang pada mulanya diharapkan oleh keluarganya untuk menjadi guru agama, akhirnya menjadi seorang sasterawan. Sebagai penulis kreatif, pentadbir dan pengurus sastera, Keris Mas telah memberikan sumbangan yang penting dan bererti dalam perkembangan sastera Melayu baruKarya-Karya :

Novel

  1. Pahlawan Rimba Malaysia, 1946
  2. Korban Kesuciannya, 1949
  3. Anak Titiwangsa, 1967,
  4. Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, 1982
  5. Rimba Harapan, 1986
 Cerpen

  1. Patah Tumbuh, 1962
 Esei/ Kritikan

  1. Esei Pilihan Keris Mas (disusun oleh A Bakar Hamid), 1981
  2. Memoranda, 1961
 Memoir

  1. Memoir Keris Mas : 30 Tahun Sekitar Sastera, 1979Wawancara Sastera, 1984
  2. Wawancara Sastera 1984

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena