19 Oct 2012

Percubaan Kesusasteraan Melayu SPM 2012


 Kesusasteraan Melayu SPM 2012 (Negeri Sembilan)


Bahagian Satu
[40 markah]
Jawab semua soalan.

Puisi A

 Kapal belayar menimbang arus,
 Patah kemudi menyusur pantai;
 Sudah jumpa songket yang bagus,
 Kalah membeli menang memakai.
 (Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan)

1.   (a)   Apakah jenis puisi di atas                         [1 markah]   
(b)    Nyatakan tiga ciri puisi di atas.              [3 markah]

2.         Serbuk dituang di dalam peti,
                Terbang burung ke tengah laut;
           Jikalau lambat tuan ngubati,
                Dendam berkurung hampirkan maut.
 (Dipetik daripada Hikayat Cendawan Putih)

Jelaskan maksud pantun di atas.                                     [4 markah]

3.  Hatta, maka Indera Wiruna pun segeralah ia memanahkan anak panahnya ke udara, berdengung-dengung bunyinya. Akan hujung panah itu bernyala-nyala seperti api. Seketika, maka datanglah anak panah itu hendak mengenai Putera Jayapati, betul dengan dadanya. Serta dekat, maka diludahnya oleh Putera Jayapati, maka anak panah itu pun hancur menjadi air. Maka Raja Indera Wiruna pun hairan melihat senjatanya yang sakti itu tiada mahu membunuh.
(Dipetik daripada Hikayat Putera Jayapati)

Berikan dua unsur kesaktian yang terdapat dalam petikan.     [4 markah]

4.                     Sesekali pesakitku
aku ingin jadi pesakitmu
yang lelah di laut harap
memintal buih-buih kehidupan
dalam gelombang semangat.                 
(Dipetik daripada sajak Sesekali Pesakitku oleh Aminah Mokhtar)

Nyatakan dua contoh gaya bahasa metafora dalam petikan sajak. [4 markah]


5. HANG TUAH: Ya, bagi kami itu lebih mulia lagi daripada menjadi orang          
        yang ingkar kepada undang-undang dan perintah raja.
     NAKHODA ANTAH BERANTAH: Tapi, apabila kau sudah mati, perintah apa  
       yang aku mahu ikut lagi?
   (Dipetik daripada drama Lima Perwira oleh Kala Dewata)

Nyatakan dua persoalan dalam petikan.                                    [4 markah]

6.  HAJI PAHLAWAN: ..... nasib bangsa kita hanya dapat dikekalkan dengan                kesatuan hati dan kesatuan kebangsaan. Kita hendak meninggi dan memelihara maruah serta kesopanan bangsa kita ... kita mahu 
tanah air dan bangsa kita selamat ... selamat jika kita kuat dan 
kekuatan itu jika kita bersatu!
(Menangis) Mana Dato Onn? Aku       
nak Dato’ Onn! Aku nak Tunku Abdul Rahman!
(Dipetik daripada drama Muzikal Kampung Baru oleh Hatta Azad Khan)

Nyatakan empat harapan Haji Pahlawan dalam petikan.            [4 markah]

7.    Tugas utama kami tentulah membahagi-bahagikan koleksi pakaian yang diderma oleh masyarakat prihatin di Malaysia kepada penduduk di situ. Penduduk yang rata-rata terdiri daripada balu bersama sebahagian daripada 50 000 anak yatim akibat perang yang mengorbankan lebih 10 000 pejuang Barisan Pembebasan Kerajaan Moro.

 (Dipetik daripada cerpen Di Bawah Langit Takut- Takut oleh Amalia Fauza Bohari)

Nyatakan empat gambaran masyarakat dalam petikan.             [4 markah]

8.    ”Ambuh !” Suara parau tercetus keluar daripada mulut bininya.
”Pak hang ni nak melawak saja eh! ”
Anak-anaknya tersengih kegelian melihat telatah emak mereka. Seorang dua berdekah gelak hingga tersembur biji nasi yang masih belum terkunyah. Jusoh tersenyum
(Dipetik daripada cerpen Gelungnya Terpokah, oleh Shahnon Ahmad)

Jelaskan dua teknik penceritaan berserta contoh dalam petikan.   [4 markah]

9.    Sesekali terbayang juga wajah Latifah yang begitu terserlah kecantikannya. Dalam usia sunti itu Latifah begitu matang perawakannya. Tutur katanya lembut. Tingkahnya sopan. Sebagai anak muda, Jalil tidak terlepas daripada berangan-angan untuk memiliki gadis sebaik dan secantik Latifah.
 (Dipetik daripada novel Dari Lembah Ke Puncak, oleh Ghazali Lateh)

Nyatakan empat perwatakan Latifah yang terdapat dalam petikan.   [4 markah]

10.  ”Benar seperti kata orang tua awak. Azuera dan abangnya orang susah malah anak yatim, tapi mereka berjaya. Kenapa? Kerana azam dan semangat mereka kuat. Mereka memegang prinsip biar apa orang nak kata, asalkan mereka di pihak yang benar, mereka tidak perlu takut.” Cikgu Syakinah tersenyem lebar.
(Dipetik daripada novel Jeriji Kasih,.oleh Ramlah Abd. Rashid)

 Nyatakan dua pengajaran dalam petikan.                                         [4 markah]


Bahagian Dua
 [60 markah]
                       
Bahagian A
(Puisi Tradisional dan Prosa Klasik)

Jawab sama ada Soalan 1 atau Soalan 2.

1.      Baca puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

PUISI
                                             
Tersebut pula suatu cerita,
Hairan segala di dalam cita;
Baharulah kami mendengar warta,
Nuri konon tahu berkata.
                                    .
Di Gunung Puteri akan tempatnya,
Dari udara konon asal mulanya;
Terlalu harum akan baunya,
Tiada menyamai pada zamannya.
                                   
Elok manis indah rupanya,
Terlalu halus barang katanya;
Sangatlah bijak akan akalnya,
Dalam istana sukar bandingnya.             
(Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan

(a)   Jelaskan empat ciri bentuk puisi di atas.  [4 markah]
(b)   Nyatakan empat keistimewaan burung Nuri. [8 markah]
(c)  Cipta dua rangkap syair bertemakan kerjasama.  [8 markah]

2.         Berdasarkan cerita Hikayat Indera Nata :

(a)   Jelaskan lima unsur kehebatan Indera Nata.  [10 markah]
(b)   Huraikan lima nilai murni dalam cerita di atas. [10 markah]

Bahagian B
(Puisi Moden dan Drama)

Jawab sama ada  Soalan 3 atau Soalan 4


3.        Baca petikan sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan   berikutnya.

AYAH
(sesudah dua puasa, aku lagi ingat)

Umur merampas kemudaanmu
menabur putih di kepala
bagi awan pasti yang mengambang ke laut
demikian aku melihatnya
menggugurkan rintik-rintik hujan
ke bumi.

Waktu tua ia memendam nestapa
bersama tubuh yang dingin
lewat hari-hari yang tak gembira
dari keasingan si bongsu,
tapi aku tak menduga sayangmu
tak mengukur korban usia tua
sekaliannya telah selesai dan terlewat.

Sekalian yang menyedihkan kurebut kembali
menggoda saat-saat umurku
mimpi-mimpi malam
dan perjalanan.
(Dipetik daripada sajak Ayah, oleh Baha Zain)

(a)    Jelaskan tema sajak tersebut.               [4 markah]
(b)   Huraikan empat gaya bahasa berserta contoh.      [8 markah]
(c)   Cipta sebuah sajak bertemakan kasih sayang seorang anak kepada ayah atau ibu.
       Bilangan baris sajak anda itu hendaklah tidak kurang daripada lima belas baris.                                                                                        [8 markah]

4.         Berdasarkan drama Menggapai Pelangi karya Hatta Azad Khan :
(a)       Jelaskan lima unsur Islam yang terdapat dalam drama tersebut.
[10 markah]
(b)       Huraikan lima persoalan dalam drama tersebut.   [10 markah]

Bahagian C
(Cerpen dan Novel)

Jawab sama ada Soalan 5 atau Soalan 6

5.         Berdasarkan cerpen Anak-Anak Suria  karya Zaharah Nawawi :
(a)       Huraikan tema cerpen.                                           [4 markah]
(b)       Jelaskan satu unsur suspens dan satu unsur kejutan dalam cerpen.   [4 markah]
(c)       Huraikan tiga pengajaran dalam cerpen.          [12  markah]


6.         Berdasarkan novel Dari Lembah Ke Puncak karya Ghazali Lateh :
(a)       Berikan lima bukti yang menggambarkan kegigihan Jalilseperti yang terdapat dalam novel.                                                      [10 markah]
(b)       Huraikan lima perwatakan Pak Teh.                                  [10 markah]


Skema Jawapan Kesusasteraan Melayu SPM

Bahagian Satu
1.         a)         Jenis puisi – Pantun empat kerat              1 markah
            b)        i.          Rima akhir ialah abab                 1 markah
                        ii.         Jumlah patah kata  4-5  patah perkataan dalam baris1 markah
iii.               Jumlah suku kata 9-10 suku kata dalam baris 1  markah
iv.                Baris pertama dan kedua adalah pembayang/baris
            ketiga dan keempat adalah maksud       1 markah
v.         Bentuk terikat                               1 markah
   [Maksimum 4 markah]
           
2.                     i.          Jika lewat/lambat mencari penawar/ubat  2 markah
ii.    Sakit akan berpanjangan dan boleh mengakibatkan kematian/maut 
                                                                                        2 markah                                                                      
                                                                             [Maksimum 4 markah]

3.                     i.          Hujung panah bernyala-nyala seperti api       2 markah
ii.         Air ludah/Ludah Putera Jayapati menyebabkan
anak panah menjadi air                        2 markah
                                                                                                   [Maksimum 4 markah]

4.                     i.          Laut harap                     2 markah
ii.         Buih-buih kehidupan        2 markah
iii.        Gelombang semangat        2 markah
   [Maksimum 4 markah]

5.                     i.          Patuh pada undang-undang negara    2 markah
ii.         Taat kepada raja / pemerintah           2 markah
iii.       Sanggup berkorban untuk negara      2 markah
   [Maksimum 4 markah]

6.                     i.          Berharap dapat mengekalkan kesatuan hati     1 markah
ii.         Berharap dapat mengekalkan kesatuan kebangsaan 1 markah
iii.       Berharap dapat meninggikan maruah bangsa   1 markah
iv.                Berharap dapat meninggikan kesopanan bangsa 1 markah
v.         Berharap dapat memelihara maruah bangsa    1 markah
vi.        Berharap dapat memelihara kesopanan bangsa     1 markah
vii.       Berharap bangsa/tanah air selamat         1 markah
viii.       Berharap bangsa akan kuat               1 markah
ix.        Berharap bangsa dapat bersatu   1 markah
   [Maksimum 4 markah]

7.                      i.         Masyarakat yang prihatin                        2 markah                               
                        ii.         Masyarakat yang suka menderma         2 markah
                        iii.        Masyarakat balu                                       2 markah
                        iv.        Masyarakat anak yatim                          2 markah
                        v.         Masyarakat mangsa perang                   2 markah
                        vi.        Masyarakat pejuang                                  2 markah
   [Maksimum 4 markah]

8.                     i.          Teknik pemerian/deskriptif                  1 markah                               
                        ii.         Cth: Jusoh tersenyum                             1 markah
                        iii.       Teknik dialog                                               1 markah
                        iv.        Cth: Pak hang ni nak melawak saja eh!      1 markah
                                                                                                   [Maksimum 4 markah]

9.                     i.          Seorang yang cantik                      1 markah
                        ii.         Seorang yang matang                    1 markah
                        iii.       Seorang berusia sunti                         1 markah
                        iv.        Seorang yang lembut                          1 markah
                        v.         Seorang yang bersopan-santun         1 markah
                        vi.        Seorang yang baik                                 1 markah
                                                                                                   [Maksimum 4 markah]

10.                    i.        Kita hendaklah mempunyai azam/semangat yang kuat   2 markah
ii.         Kita hendaklah berpegang kepada prinsip         2 markah
iii.               Kita haruslah berani jika berada di pihak
yang benar                                                    2 markah
iv.                Kita haruslah berusaha untuk berjaya walaupun
miskin/susah/anak yatim                       2 markah
   [Maksimum 4 markah]

Bahagian Dua
Bahagian A (Puisi Tradisional dan Prosa Klasik)

1.         (a)       Empat ciri bentuk puisi
 i.         Rima akhir puisi sekata/ aaaa                  1 markah
ii.         Empat baris serangkap                                1 markah
                        iii.       Jumlah patah kata 4 - 5 patah perkataan sebaris1 markah
iv.        Cth: Tersebut pula suatu cerita               1 markah
v.         Jumlah suku kata 9 - 12 suku kata sebaris  1  markah
vi.                Cth: Nuri konon tahu berkata              1 markah
vii.             Semua baris adalah  maksud                 1 markah
viii.           Bentuk terikat                                           1 markah
                                                                                                   [Maksimum 4 markah]          
(b)  Empat keistimewaan burung Nuri
i.          Burung Nuri tahu/pandai bercakap/berkata    2 markah
ii.         Burung Nuri berasal dari udara/kayangan        2 markah
iii.       Burung Nuri mempunyai bau yang harum/wangi2 markah
iv.        Burung Nuri tiada tandingan pada zamannya  2 markah
v.         Burung Nuri mempunyai wajah yang cantik/indah2 markah
vi.        Burung Nuri berkata-kata dengan halus/sopan/ berbudi bahasa
                                                                                               2 markah
vii.       Burung Nuri sangat bijak                                      2 markah
viii.     Burung Nuri tiada tandingan di dalam istana  2 markah
                                                              [Maksimum 8 markah]  
            (c)       Ciptaan syair bertemakan kerjasama
                        i.          Tema                                                                         2 markah
                        ii.         Bentuk                                                                       2 markah
                        iii.       Bahasa                                                                       2 markah
                        iv.        Kreativiti                                                                   2 markah
  [Maksimum 8 markah]  
2.         (a)         Lima unsur kehebatan Indera Nata

i.            Memiliki kesaktian yang boleh menghidupkan semula Raja Rom  2 markah
            ii.     Berjaya mencari gajah bergadingkan emas   2 markah
iii      Bijak berhujah/berkata-kata       2 markah  
iv.     Mempunyai paras rupa yang sempurna/indah  2 markah
v.      Berjaya menggulingkan batu gunung    2 markah
vi.         Berjaya menghempas / merantai /menangkap/menewaskan raksasa yang besar         2 markah
vii.         Berjaya menyelamatkan tujuh puteri raja  2 markah
                                                                                     [Maksimum 10 markah]
(b)       Lima nilai murni
i.          Pemurah     1 markah       
ii.         Cth: Indera Nata memberi sedekah fakir miskin1 markah
iii.               Bijaksana/pandai   1 markah
iv.                Cth: Indera Nata bijaksana berkata-kata /berhujah
dengan ayahandanya        1 markah
v.                  Berani                       1 markah
vi.                Cth: Indera Nata berani berlawan dengan raksasa1 markah
vii.             Lemah lembut/berbudi bahasa     1 markah
viii.           Cth: Indera Nata lemah-lembut apabila berbicara
dengan ayahandanya          1 markah
ix.                Menghormati                  1 markah
x.                  Cth: Indera Nata menghormati Raja Rom  1 markah
xi.                Kasih sayang                       1 markah
xii.             Cth: Indera Nata menyayangi ayahanda/ bondanya 1 markah
xiii.           Merendah diri                     1 markah
xiv.            Cth: Indera Nata meminta Tuanku Syah Alam tidak
memberi hormat kepadanya kerana beliau menantu1 markah
xv.              Keinsafan                 1 markah
xvi.            Cth: Raja menyesal atas perbuatannya yang tidak
usul periksa/ membuang isterinya      1 markah
xvii.         Ketaatan                                                   1 markah
xviii.       Cth: Tuan Puteri Cendera Kesuma taat akan
suaminya                                                 1 markah
                                                                         [Maksimum 10 markah]
                       
Bahagian B  (Puisi Moden dan Drama)

3.         (a)       Tema
            i.          Keinsafan seorang anak terhadap kasih
sayang/ pengorbanan ayahnya                      2 markah
ii.                 Penyajak/ aku  menginsafi/ mengenang jasa/
kasih sayang/ pengorbanan ayahnya        2 markah
                                                                         [Maksimum 4 markah]
(b)       Empat unsur gaya bahasa
i.          Asonansi                                                           1 markah
ii.         Cth: bagai awan pasti yang mengembang ke laut1 markah
iii.               Aliterasi                                                                     1 markah
iv.                Cth:  dari keasingan si bongsu                             1 markah
v.                  Personifikasi                                                            1 markah
vi.                Cth:  Umur merampas kemudaanmu/
menabur putih di kepala                                        1 markah
vii.             Simile                                                                        1 markah
viii.           Cth:  Bagai awan pasti yang mengambang ke laut       
1 markah
ix.                Sinkof                                                                     1 markah
x.                  Cth: mu / tak / tapi                                                 1 markah
xi.                Kata ganda                                                                1 markah
xii.             Cth: Rintik-rintik/mimpi-mimpi/hari-hari/saat-saat 1 markah
xiii.           Repitisi                                                                      1 markah
xiv.            Cth: tak                                                                      1 markah
        [Maksimum 8 markah]

(c)       Cipta sajak bertemakan kasih sayang anak kepada ayah/ibu
            Tema                                     2 markah
            Bentuk                                 2 markah
Gaya Bahasa                         2 markah
            Kreativiti                                2 markah
 [Maksimum 8 markah]
4.         (a)       Lima unsur Islam
                        i.          Penggunaan nama watak berunsur Islam         1 markah
                        ii.         Cth: Imran/ Norhayati/ Norasma/ Zahid          1 markah
                        iii.       Penggunaan nama Allah                                        1 markah
iv.        Cth: Insya-allah/ Ya Allah/ Ilahi                         1 markah
v.                  Mengerjakan ibadah umrah                                 1 markah
vi.                Cth: Norasma ke Makkah mengerjakan umrah  1 markah
vii.             Latar tempat berunsur Islam                               1 markah
                        viii.     Cth: Makkah                                                             1 markah
                        ix.        Bertaubat                                                                  1 markah
                        x.         Cth: Zahid menasihati Imran bertaubat nasuha 1 markah
xi.        Berserah/ tawakal/reda kepada Allah                1 markah
xii.       Cth: Norasma berserah/tawakal/ reda kepada Allah1 markah
xiii.     Ucapan salam                                                           1 markah
xiv.      Cth: Imran menjawab salam Nazmi di telefon 1 markah
xv.              Penggunaan Bahasa Arab                                      1 markah
xvi.            Cth: Alhamdulillah/ munafik/ Assalamualaikum1 markah
                                                                           [Maksimum 10 markah]

(b)       Lima persoalan
i.          Tanggungjawab suami terhadap keluarga          1 markah
ii.         Cth: Imran bertanggungjawab dalam menguruskan
rumah tangga/ menjaga anak dan isterinya      1 markah
iii.       Kepentingan menunaikan/ menepati janji        1 markah
iv.        Cth: Norasma menuntut janji Imran untuk
mengahwininya/ Imran ingin mengahwini
Norasma demi menepati janjinya                        1 markah
v.         Sikap mementingkan/ mengutamakan orang
lain daripada diri sendiri                                       1 markah
vi.        Cth: Norasma membatalkan hasrat berkahwin
dengan Imran demi Norhayati/ keluarga Imran    1 markah
vii.       Pengorbanan seorang isteri                                  1 markah
viii.     Cth: Norhayati membenarkan suaminya
berkahwin dengan kekasih lamanya/ Norasma           1 markah
ix.        Kasih sayang antara suami isteri                                     1 markah
x.         Cth: Imran dan Norhayati saling menyayangi  1 markah      
xi.        Reda akan ketentuan takdir                                  1 markah
xii.       Cth: Norasma reda dengan ketentuan takdir    1 markah
xiii.     Peranan sahabat/ rakan dalam kehidupan        1 markah
xiv.      Zahid sering menasihati Imran/
Dr. Mona sering menasihati Norhayati              1 markah
                                                                         [Maksimum 10 markah]
Bahagian C (Cerpen dan Novel)
5.         (a)       Tema cerpen
i.                    Kasih sayang manusia terhadap haiwan     2 markah      
ii.                 Cth: Amanani dan Hakim amat menyayangi
kucing mereka/ Suria/ anak-anak Suria       2 markah
                                                                                                   [Maksimum 4 markah]
(b)       Unsur suspens dan unsur kejutan dalam cerpen
i.          Amanani mendengar bunyi anak kucing menjerit-jerit
kecemasan dari arah tong sampah rumahnya  1 markah      
ii.                 Pembaca tertanya-tanya sebab anak kucing menjerit/
sama ada anak kucing itu anak kucing Amanani1 markah
iii.       Anak-anak Suria diseksa/ dibunuh oleh Ayu/
pembantu rumah Amanani                   1 markah
iv.        Pembaca terkejut kerana tidak menyangka Ayu
sanggup menyeksa/membunuh kucing             1 markah
                                                                            [Maksimum 4 markah]
            (c)       Tiga pengajaran
                        i.          Kita haruslah menyayangi haiwan peliharaan  2 markah
                        ii.         Cth : Amanani/Hakim amat menyayangi Suria
dan anak-anaknya/kucing peliharaan                2 markah
iii.               Kita janganlah kejam terhadap haiwan              2 markah
iv.                Cth : Ayu sanggup melemaskan/membunuh
anak-anak kucing majikannya                             2 markah      
v.                  Kita haruslah jujur/ amanah menjalankan tugas2 markah
vi.                Cth : Ayu tidak jujur dalam menjalankan tugas
menjaga anak-anak Suria/ kucing majikannya     2 markah
                        vii.       Kita janganlah bersikap berpura-pura                2 markah
viii.           Cth :  Ayu berpura-pura bersikap penyayang
terhadap haiwan/ kucing majikannya                2 markah
                        ix.        Kita haruslah reda dengan ketentuan Tuhan   2 markah
                        x.         Cth : Amanani reda dengan kematian kucingnya2 markah
   [Maksimum 12 markah]

6.         (a)       Lima bukti yang menggambarkan kegigihan Jalil
                        i.          Jalil gigih berusaha/bekerja untuk menebus
kembali tanah arwah ayahnya                      2 markah
ii.                 Jalil gigih mencari rezeki untuk menyara
             kehidupannya seorang diri apabila ibunya
berpindah ke Guar Cempedak                       2 markah
                        iii.        Jalil gigih berusaha menanam padi                    2 markah
iv.        Jalil gigih belajar menghadapi peperiksaan SPM2 markah
v.         Jalil gigih belajar sambil bekerja di universiti  2 markah
vi.        Jalil gigih berusaha menyiapkan lukisan-lukisan
yang ditempah oleh pihak hotel                           2 markah
                        vii.       Jalil gigih membantu Persatuan Bekas Perajurit
                                    dalam mendapatkan projek Gunting Rambut
Seluruh Negara                                                        2 markah
viii.           Jalil gigih mengubah nasib dengan melakukan
pelbagai pekerjaan/ belajar berungguh-sungguh2 markah
ix.        Jalil gigih berusaha untuk mengembangkan
syarikat perniagaannya/ Sykt. Alam Hijau        2 markah
                        x.         Jalil gigih mengubah nasib/ keadaan/ taraf hidup
orang kampungnya                                     2 markah
                        xi.        Jalil gigih mendapatkan kerjasama orang kampung
                                    untuk menjual tanah bagi tujuan pembangunan2 markah
xii.       Jalil gigih berusaha membangunkan Taman
Tema Lembah Nibung di kampungnya         2 markah
                                                                                                 [Maksimum 10 markah]
(b)       Perwatakan Pak Teh
i.                    Seorang yang gigih                                       1 markah
ii.                 Cth: Pak Teh gigih meneroka hutan/
mengusahakan sawah/ mendapatkan geran tanah  1 markah
iii.               Seorang yang tegas
iv.                Cth: Pak Teh tegas mempertahankan haknya
apabila Ah Tong mengubah sempadan tanahnya1 markah
v.         Seorang yang berani                                1 markah
vi.        Cth:  Pak Teh berani melawan Ah Tong yang
cuba mengubah kawasan sempadan tanahnya    1 markah
vii.       Seorang yang rajin                                                  1 markah
viii.     Cth: Pak Teh rajin mengusahakan sawah/
membuat pelbagai kerja kampung                      1 markah
                        ix.        Seorang yang penyabar                   1 markah
x.                  Cth: Pak Teh bersabar apabila Mak Teh
menjual tanah bagi membeli motosikal Muhsin  1 markah
                        xi.        Seorang yang mahir kerja tangan         1 markah
                        xii.       Cth: Pak Teh mahir membuat peralatan daripada
buluh/ alat menangkap ikan/ bubu/ nyiru       1 markah
                                                           
              [Maksimum 10 markah]

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena