29 Sep 2012

Novel dan Manusia


Secara realitinya novel, iaitu cerita dalam bentuk prosa yang mengandungi jalan cerita, biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman manusia dan kelakuan sosial yang dipilih menjadi bahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di peringkat sekolah menengah mampu membangun insan.

Itulah peranan sastera yang harus difahami oleh setiap ahli masyarakat disebabkan dapat mengangkat peradaban dan tamadun sesuatu bangsa ke arah kecemerlangan pada masa depan. Tanpa sastera dan karya sastera yang baik seperti novel, cerpen, drama, sajak dan karya yang lain jiwa manusia akan kosong dan tak bermaya.

Justeru, sastera tidak boleh dipolitikkan untuk mencari kepentingan sesuatu pihak. Unsur-unsur politik boleh dimuatkan dalam karya sastera bagi menyedarkan masyarakat tentang kehidupan masa depan dan sejarah masa lalu yang seharusnya dijadikan pedoman dalam kehidupan.

Melalui Komponen Sastera (Komsas) yang diajar dalam Bahasa Malaysia khususnya di Tingkatan Lima para pelajar sudah matang dan dapat menilai tentang peranan sastera khususnya novel dalam mendidik akal budi generasi muda. Oleh itu, novel Interlok karya Sasterawan Negara Abdullah Hussain tidak harus dipertikaikan jika dinilai dari sudut sastera untuk P&P di sekolah. Pembacaan teliti dan mendalam terhadap Interlok akan membawa pembaca ke arah penyatuan dan perpaduan kaum seperti yang disarankan oleh penulisnya.

Jika sebelum ini, novel Konserto Terakhir karya Abdullah Hussain dijadikan teks tanpa prejudis ke arah membina bangsa Malaysia yang bersatu padu dengan nilai kerohanian yang positif , serta menghayati perasaan bangga dengan bakat dan nilai seni seperti yang terdapat pada watak Hilmi yang cintakan negara melalui konsert terakhirnya.

Jelaslah, sastera melalui penggunaan bahasa yang digunakan dalam hasil seni yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan menarik hati pembaca. Melalui pembacaan dan pemahaman ia dapat mendidik, membimbing dan mengajar manusia menjadi insan berguna. Melalui pendidikan berterusan novel mampu membangun modal insan yang cemerlang.

Memetik pendapat pengkaji novel, Dr Misran Rokimin, novel yang baik dapat membangun modal insan. Karya sastera sama ada untuk kanak-kanak, remaja atau dewasa mempunyai matlamat untuk mendidik dan membangunkan diri manusia sama ada personalitinya, pemikiran dan kebahasaannya. Pembangunan dan pemodenan yang hendak dicapai seharusnya tidak meminggirkan nilai moral ke atas manusia penghuni dunia ini.

Pelaksanaan Komsas dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia sangat sesuai dan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang mengandungi beberapa tujuan, antaranya meningkatkan kemahiran berbahasa dalam kalangan pelajar. Melahirkan para penulis yang kreatif dan kritis, meningkatkan kekuatan rohani, intelek, emosi dan jasmani dan dapat mengimbangi nilai ekonomi dan kepakaran dalam bidang sains dan teknologi.

Karya-karya yang terdapat dalam teks Komsas sebenarnya telah dipilih dengan teliti supaya dapat memenuhi matlamat pendidikan Kesusasteraan Melayu iaitu membolehkan pelajar menjiwai, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni dan memanfaatkan nilai kerohanian, kemasyarakatan, kebudayaan, dan kewarganegaraan serta cintakan negara.


Selain itu, membolehkan para pelajar menguruskan emosi sendiri, mengehadkan perkembangan emosi negatif dalam mengendalikan hubungan dengan orang lain. Menganggap pelajaran kesusasteraan penting bagi pembangunan diri, akal fikiran dan sahsiah bagi menghadapi cabaran masa depan.

Teks Komsas yang terdiri daripada teks puisi, cerpen, drama dan novel diajar dalam P&P Bahasa Malaysia di sekolah menengah di negara ini sebenarnya telah membantu membangun jiwa, akal budi, dan sahsiah diri para remaja melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.

Melalui Komsas juga menuntut pengisian jiwa generasi muda dengan segala unsur dan nilai murni yang baik, termasuk karya sastera yang berfungsi mendidik ke arah menghaluskan budi dan nilai kemanusiaan kepada setiap manusia.

Selain itu, teks sastera juga dapat membangun potensi diri pelajar melalui sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara ke arah menjadikan negara maju berpendapatan tinggi.

Usaha ini juga menjadikan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan yang akan dapat dilaksanakan melalui pendidikan kesusasteraan khasnya daripada teks Komsas yang telah dipilih.

Para guru haruslah bijaksana dalam P&P di dalam kelas dengan menilai sesebuah karya dengan kritis dan kreatif dan memberikan panduan, pendidikan dan pengajaran apabila sesebuah hasil karya sastera diajarkan kepada pelajar.

 sumber : utusan online0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© 2011 mimbar kata, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena